Ο εργατολόγος Δημήτρης Μουσελίμης απαντά στις ερωτήσεις σας

Μουσελίμης

Κάθε Πέμπτη, ο συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος, Δημήτρης Μουσελίμης (ειδικός στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο), απαντά στις ερωτήσεις σας:

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:

Έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ περίπου 4200 ημερομίσθια και λόγω προβλημάτων υγείας έχω λάβει ποσοστό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ 67%. Είμαι έγγαμος με 2 τέκνα. Μπορώ να βγω σε αναπηρική σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο νόμος ορίζει ότι για να αιτηθείτε σύνταξη αναπηρίας πέραν του ποσοστού αναπηρίας, το οποίο ήδη έχετε, θα πρέπει ή να έχετε συμπληρώσει 4500 ημέρες εργασίας ή 1500 εκ των οποίων 600 να έχουν πραγματοποιηθεί τα αμέσως προηγούμενα έτη από εκείνο που είχατε καταστεί ανάπηρος. Σχετικά με την πρώτη περίπτωση,δεν έχετε τις απαιτούμενες 4500 ημέρες ασφάλισης τις οποίες θα μπορούσατε να συμπληρώσετε μόνο με αναγνώριση πλασματικού χρόνου από στρατό όμως δεν μας αναφέρετε εάν έχετε υπηρετήσει και πόσο. Επίσης σχετικά με τη δεύτερη περίπτωση μπορεί να έχετε πάνω από τις 4500 ημέρες ασφάλισης αλλά θα πρέπει να εξετάσετε εάν πριν  το έτος κατά οποίο βάσει της γνωμάτευσης των ΚΕΠΑ είχατε καταστεί ανάπηρος, είχατε  600 ημερομίσθια.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:

Είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ και υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2012 έχω 32 έτη ασφάλισης. Έχω γεννηθεί  τον 3/ 1959. Έχω 2 τέκνα και 24 μήνες στρατό. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι 31/12/2012 έχετε 32 έτη ασφάλισης, με αναγνώριση των 3 ετών που σας υπολείπονται για την 35ετία από τα 2 τέκνα σας, συμπληρώνετε τα 35 έτη ασφάλισης. Με συνυπολογισμό και των ετών ασφάλισης από το 2013 συμπληρώνετε τα 37 έτη ασφάλισης σε σύνολο, τα οποία προβλέπει ο νόμος. Με το προϊσχύσαν νομικό καθεστώς προβλεπόταν ως όριο ηλικίας το 60ο έτος, όμως εσείς ως γεννηθείς το 1959 γίνεστε 60 ετών το 2019, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015,άρα επηρεάζεστε από τα αυξημένα ηλικιακά όρια και μπορείτε να αιτηθείτε πλέον σύνταξης σε ηλικία 61 ετών και 3 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:

Έχω ασφαλιστεί στο πρώην ΤΕΒΕ από το 1993 μέχρι το 2013. Τι προβλέπεται στον νόμο για τη συνταξιοδότηση μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κατ’αρχάς θα πρέπει να σημειώσουμε πως απο τη στιγμή που υπαχθήκατε στην ασφάλιση του τεως ΤΕΒΕ απο την 1/1/1993 και έπειτα, θεωρείστε νέος ασφαλισμένος.

Με τα παραπάνω χρόνια ασφάλισης μπορείται να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας σας και 15 έτη ασφάλισησς και εξαιρετικά επειδή είστε νέος ασφαλισμένος μπορέιτε να αιτηθείτε μειωμένη σύνταξη με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας σας και 15 ετη ασφάλισης, από τα οποία, 2 ½ έτη πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία 5ετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:

Έχω γεννηθεί τον Ιούλιο του 1958, είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και μέχρι 31/12/2012 είχα 5350 ένσημα, όλα οικοδομικά. Πότε μπορώ να καταθέσω για σύνταξη ύστερα από την ψήφιση του νέου νόμου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν επηρεάζεστε από αλλαγές στο όριο ηλικίας σας ή στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής σας διότι το δικαίωμά σας είναι θεμελιωμένο και κατατάσσεται στην κατηγορία των βαρέων, οικοδομικών εργασιών, που δεν θίγονται με τον νέο νόμο. Επειδή όπως μας αναφέρετε, στις 31/12/2012 εσείς είχατε ήδη 5350 βαρέα οικοδομικά ένσημα, μπορείτε να καταθέσετε αίτηση για σύνταξη με τη συμπλήρωση των 60 ετών, δηλαδή τον Ιούλιο του 2018.

Επισημαίνεται ότι πρέπει οι 500 ημέρες εργασίας πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:

Είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ και μέχρι 31/12/2015 έχω 32 έτη ασφάλισης και 4 μήνες. Είμαι γεννημένος τον 4/1956. Έχω 3 τέκνα, 26 μήνες στρατό και 1 χρόνο ανεργία. Μπορώ με αναγνωρίσεις να βγω σε σύνταξη σε ηλικία 60 ετών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ερευνούμε τη δυνατότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2012, δηλαδή να έχετε 35 έτη ασφάλισης έως 31/12/2012 ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης  37 ετών να μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών.  Στη δική σας περίπτωση, αφού μέχρι 31/12/2015 έχετε 32 έτη ασφάλισης και 4 μήνες, σημαίνει ότι έως 31/12/12 έχετε 29 έτη ασφάλισης και 4 μήνες. Ο νόμος, για θεμελίωση το 2012, σας δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης κατ’ ανώτατο όριο 5 έτη από πλασματικό χρόνο. Τον πλασματικό χρόνο αυτό, παρόλο που τον έχετε από τα τέκνα σας και την ανεργία, ωστόσο, δεν συμπληρώνετε την 35ετία και συνεπώς ανήκετε στους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1/1/2013 οπού απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση 40 έτη ασφάλισης και η ηλικία 62 ετών ή με τουλάχιστον 15ετία στα 67.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:

Είμαι ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ με προηγούμενη ασφάλιση στο ΙΚΑ. Μέχρι τον 12/2011 έχω 34 έτη και 6 μήνες ασφάλισης. Εξακολουθώ να δουλεύω και η ημερομηνία γέννησης μου είναι τον 12/1958. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας αφού έχετε μέχρι 31/12/2011 34 έτη και 6 μήνες ασφάλισης, προκειμένου να συμπληρωθούν τα 35 έτη που απαιτούνται από τον νόμο, μπορείτε να αναγνωρίσετε τους 6 μήνες που υπολείπονται από τις σπουδές σας ή από τέκνα ή από κενά διαστήματα ή από ανεργία, εφόσον έχετε, καθώς δεν μας διευκρινίζετε κάτι τέτοιο στο ερώτημα σας. Έχοντας την 35ετία και με συνυπολογισμό της ασφάλισης από το 2012 και έπειτα συμπληρώνετε σαν συνολικό χρόνο ασφάλισης τα 36έτη που προβλέπονται. Ωστόσο επειδή γίνατε 58 ετών τον 12/2016, μετά δηλαδή την ψήφιση του ν. 4336/2015 θίγεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης από την ηλικία των 59 ετών, την οποία έχετε ήδη συμπληρώσει.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:

Είμαι ασφαλισμένος συνεχώς στο ΤΕΒΕ και υπολογίζω ότι έχω 4360 ημερομίσθια. Η ημερομηνία γέννησης μου είναι τον 7/1950. Δεν εργάζομαι εδώ και αρκετό καιρό. Πότε μπορώ να καταθέσω για σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο νόμος ορίζει σαν ελάχιστο χρόνο ασφάλισης προκειμένου να αιτηθείτε σύνταξης την 15ετία σε ηλικία των 67 ετών. Εσείς έχετε 4360 ημερομίσθια, συνεπώς για τη συμπλήρωση των 4500, δηλαδή της 15ετίας υπολείπονται ακόμη 140 ημέρες. Καθώς, όπως μας αναφέρετε δεν εργάζεστε, θα μπορούσατε να συμπληρώσετε τις ημέρες που σας υπολείπονται με προαιρετική ασφάλιση. Σχετικά με την ηλικία, 67 ετών γίνατε τον 7/2017, εάν λοιπόν συγκεντρώσετεκαι τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης, πληροίτε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για σύνταξη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:

Είμαι γεννημένη τον 7/1962 και έως 31/12/2012 έως 4550 ημερομίσθια όλα βαρέα. Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα αυξημένα ηλικιακά όρια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για θεμελίωση το 2012 απαιτούνται συνολικά 4500 ημερομίσθια εκ των οποίων 3600 βαρέα και εξ’ αυτών 1000 τα τελευταία 13 έτη πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας. Εσείς έχετε 4550 ημέρες ασφάλισης όλα βαρέα, εάν επιβεβαιώσετε ότι έχετε και τα 1000 βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη σε ηλικία 57 ετών. Σχετικά με την ηλικία ναι μεν γίνεστε 57 ετών το 2019, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, ωστόσο δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων καθώς οι διατάξεις των βαρέων εξαιρούνται από τις αλλαγές.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:

Ήμουν ασφαλισμένος στο ΤΣΑ και τώρα στο ΤΕΒΕ, υπολογίζω ότι ο χρόνος ασφάλισης μου είναι μέχρι 31/12/2011 32 έτη και 1 μήνα. Από πλασματικό χρόνο έχω 2 τέκνα και 26 μήνες στρατό. Έχω γεννηθεί τον10/1958. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ άμεσα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε αφού έχετε μέχρι 31/12/2011 32 έτη και 1 μήνα ασφάλισης, για τη συμπλήρωση της 35ετίας σας λείπουν 2 έτη και 11 μήνες, τα οποία μπορείτε να καλύψετε από αναγνώριση πλασματικού χρόνου των τεκνών, καθώς από το ένα τέκνο μπορείτε να αναγνωρίσετε 1 έτος και από το δεύτερο, 2 έτη. Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνετε την 35ετία και με συνυπολογισμό των ετών ασφάλισης που διανύσατε από το 2012 και ύστερα καλύπτετε και τα 36 έτη ασφάλισης που απαιτούνται. Ως προς το όριο ηλικίας, προβλεπόταν το 60ο έτος αλλά ως γεννηθείς το 1958 γίνεστε 60 ετών τον 10/2018, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και επομένως με τα νέα δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης από την ηλικία των 61 ετών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:

Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ αποκλειστικά και μέχρι 31/12/2011 έχω 9120 ημερομίσθια. Έχω ήδη αιτηθεί αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου 1200 ημέρες ασφάλισης  από τα 4 έτη σπουδών μου. Είμαι γεννημένη τον 9/1958. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Προκειμένου να θεμελιώνατε δικαίωμα σύνταξης με έτος θεμελίωσης το 2011 θα έπρεπε να είχατε έως 31/12/2011 10500 ημερομίσθια, εσείς όμως έχετε 9120+1200=10320 ημερομίσθια. Συνεπώς ανήκετε στους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το 2012. Όπου ο νόμος απαιτεί να έχετε μέχρι 31/12/2012 10500 ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 11100 να βγαίνατε σε σύνταξη σε ηλικία 59 ετών. Εσείς με δεδομένο ότι κάθε έτος επικολλάτε 300 ημερομίσθια έχετε μέχρι 31/12/2012 9420 ημερομίσθια + 1200 από πλασματικό χρόνο = 10620 και με συνυπολογισμό των ετών ασφάλισης για το 2013(300) και το 2014(300) συμπληρώνετε τις απαιτούμενες 11100 ημέρες ασφάλισης. Σχετικά ωστόσο με την ηλικία, επειδή γίνατε 59 ετών τον 9/2017, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από τα νέα ηλικιακά όρια και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών.

 

 

Ευχαριστούμε τον Εργατολόγο – Δικηγόρο Δημήτρη Μουσελίμη (www.e-syntaxi.gr), για τις πληροφορίες.

 

 

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ