Θα γίνουν τοποθετήσεις από τους αρμόδιους φορείς αλλά και από τους παριστάμενους για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

ΑΔΕΣΠΟΤΑ

 

Τα αδέσποτα χρειάζονται φροντίδα και αλληλεγγύη. Έλα να μιλήσεις, είναι για αυτά!