ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/ 2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1_2014″Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου”

Παράρτημα_Εποχικό

Εντυπο Αίτησης

Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1_2014″Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου”

 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

 

 

see more