Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης καλεί

με ανοιχτή πρόσκληση τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συζητήσουν τα θέματα που αφορούν στην διάθεση και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των χώρων στο πλαίσιο της προεκλογικής προβολής τους, τη Δευτέρα 28 Απριλίου στις 12.00 μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

LOGO