Για την συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση κάθε διαγωνισμού

και κάθε προμήθειας του Δήμου δεσμεύτηκε ο υποψήφιος δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου.

Παράλληλα κάνει λόγο για συνεδριάσεις των δημοτικών οργάνων που θα μεταδίδονται στο διαδίκτυο και με πρακτικά που θα αναρτώνται σε αυτό.

Η νέα δημοτική αρχή εξάλλου όπως ήδη ο κ. Παπανικολάου έχει δεσμευτεί θα υιοθετήσει το σύστημα των ηλεκτρονικών προμηθειών.

Χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
Χωρίς σκοτεινά σημεία.

amesiKatargisi

 

LOGOF