ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Σας πληροφορούμε ότι όσοι ιδιοκτήτες προβαίνουν σε διακοπή της παροχή ρεύματος ακινήτου τους, (οικία ή κατάστημα) υποχρεούνται να δηλώσουν στον Δήμο την διακοπή ΑΜΕΣΑ προκειμένου να απαλλαχθούν από τα Δημοτικά Τέλη (Ν. 3345/2005).

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απαλλαγή είναι:

1)   Βεβαίωση από τη ΔΕΗ ότι το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται

2)   Υπεύθυνη Δήλωση του Ιδιοκτήτη ότι το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Εσόδων του Δημαρχείου Ελληνικού – Αργυρούπολης, Λ. Κύπρου 68 Αργυρούπολη τηλέφωνα επικοινωνίας : 2132018735, 2132018737.