Ο Δήμαρχος Ελληνικού- Αργυρούπολης

ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είκοσι εννέα ατόμων (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών διάρκειας 8 μηνών

Ο Δήμαρχος Ελληνικού- Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι εννέα ατόμων (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 7/11/2014 έως και τη Δευτέρα 17/11/2014.

 

Κωνσταντάτος