Συνάντηση με τον Διοικητή του Ι.Κ.Α. κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο είχε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με αντικείμενο τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονται στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων από την κατάργηση του Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και τα οποία επιβαρύνονται με την μεθόδευση της εκχώρησης του κτιρίου της οδού Ηπείρου 38 που αποτελεί περιουσία των Δημοτικών Υπαλλήλων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αναλύοντας την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της ασφάλισης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. επισήμαναν στον Διοικητή του Ι.Κ.Α. πώς στην Περιφέρεια δεν έχει βρεθεί ακόμη ο τρόπος να πληρώνονται οι παροχές σε χρήμα (έξοδα κηδείας-κατασκηνώσεις κ.λπ.), ενώ η έκδοση βιβλιαρίων, οι μεταβολές στο μητρώο και η έκδοση Ευρωπαϊκής κάρτας εξυπηρετούνται με δυσκολία, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις ορίζεται από το Ι.Κ.Α. μόνο ένας υπάλληλος του πρώην Ο.Π.Α.Δ. για να εξυπηρετεί τα αντικείμενα του πρώην Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και σε αρκετές περιπτώσεις αυτός είναι συμβασιούχος.

Η τραγική αυτή κατάσταση έχει προκαλέσει την αγανάκτηση πολλών ασφαλισμένων που έχουν μήνες να πληρωθούν, ενώ το επίπεδο εξυπηρέτησης των Δημοτικών Υπαλλήλων έχει υποβαθμιστεί σημαντικά.

Όσον αφορά στην Αττική, η διεύρυνση των σημείων εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων πέραν του κτιρίου της οδού Ηπείρου επιτυγχάνεται με το άνοιγμα πέντε (5) επιπλέον σημείων εξυπηρέτησης σε αντίστοιχα Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. και τη μεταφορά δέκα (10) υπαλλήλων του πρώην Ο.Π.Α.Δ. για τη λειτουργία των σημείων αυτών. Μέτρο που θα ανακουφίσει τους ασφαλισμένους της Αττικής και θα προσφέρει ακόμη πιο ικανοποιητικές υπηρεσίες.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έθεσαν και το θέμα της αποδυνάμωσης υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. με αποδοχή εκ μέρους της Διοίκησης αποσπάσεων και μετατάξεων υπαλλήλων του πρώην Ο.Π.Α.Δ., ενώ στάθηκαν και στην υποβάθμιση της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών του Ο.Π.Α.Δ. που εδρεύει στο κτίριο της οδού Ηπείρου με τη μη διασύνδεση του με το Πληροφοριακό Σύστημα του Ι.Κ.Α. γεγονός που δεν θα της επιτρέψει να εκτελέσει τον επιτελικό της ρόλο και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους ασφαλισμένους.

Διατύπωσαν τέλος τις αντιδράσεις τους όσον αφορά στην παραχώρηση του κτιρίου της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που ανήκε  στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. που εντάχθηκε ως Τομέας στον Ο.Π.Α.Δ.,  και με την κατάργηση του Ο.Π.Α.Δ. (Ν.4254/2014), αποτελεί περιουσία του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που συστάθηκε στο Ι.Κ.Α.

Το επιχείρημα ότι θα υπάρξει οικονομικό όφελος για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που τέθηκε δεν ικανοποίησε τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., καθώς όπως υποστήριξαν ο Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. είναι ο κύριος χρηματοδότης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποδίδοντας από τις εισφορές των ασφαλισμένων 80  εκατ. € κάθε μήνα (περίπου 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση).

Επιπλέον, οι Δημοτικοί Υπάλληλοι πληρώνουν για κάθε μέλος 1% εισφορά χωρίς να απολαμβάνουν καμία πρόσθετη παροχή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Αντίθετα οι παροχές συνέχεια υποβαθμίζονται, οι ασφαλισμένοι καλούνται να συμμετέχουν όλο και περισσότερο στις δαπάνες υγείας και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρουσιάζει μόνιμα ένα τεράστιο έλλειμμα.

Ολοκληρώνοντας τη συνάντησή τους με τον Διοικητή του Ι.Κ.Α. τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κατέθεσαν και ορισμένες προτάσεις. Αυτές έχουν ως εξής:

  1. Στην Περιφέρεια θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από τη Διοίκηση του Ι.Κ.Α. για την άμεση πληρωμή των παροχών σε χρήμα καθώς και για την απασχόληση με τα αντικείμενα του πρώην Ο.Π.Α.Δ. ικανού αριθμού υπαλλήλων. Ο ένας υπάλληλος δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση.
  2. Στην Αθήνα θα πρέπει η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών Ο.Π.Α.Δ. να παραμείνει στο επταώροφο κτίριο της Ηπείρου 38, ώστε να διατηρήσει την επαφή της με τους ασφαλισμένους συμβάλλοντας στην εξυπηρέτησή τους. Οι σημερινές ανάγκες της λειτουργίας της Διεύθυνσης μπορούν να εξυπηρετηθούν στους τρεις (3) ορόφους του κτιρίου. Το υπόλοιπο κτίριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Ι.Κ.Α. ή να μισθωθεί ώστε να υπάρχει οικονομικό όφελος για το Ταμείο. Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγκαστούμε να χρησιμοποιήσουμε τα «όπλα» που μας δίνει ο Νόμος για τη διασφάλιση της περιουσίας του πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και των ασφαλισμένων.
  3. Στην ίδια κατεύθυνση θα πρέπει να γίνει άμεσα η σύνδεση της Ηπείρου με το Πληροφοριακό σύστημα του Ι.Κ.Α., ενώ θα πρέπει να ενισχυθεί η λειτουργία της με προσωπικό.
  4. Θα πρέπει η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. να προτείνει στο Υπουργείο Εργασίας την κατάργηση της επιπλέον εισφοράς του ασφαλισμένου Δημοτικού Υπαλλήλου, 1% για κάθε μέλος που ασφαλίζει, καθώς και τη μείωση της εργοδοτικής εισφοράς των Δήμων από το υπερβολικό ποσοστό του 12%.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.