Η ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

σε συνεργασία με ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ (Ε.Β.Ε.Α, Β.Ε.Α, ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ & ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΛΥΣΙΔΑ) θα υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια για εργαζομένους στο πλαίσιο του προγράμματος Λ.Α.Ε.Κ για μικρές επιχειρήσεις από 1-25 άτομα.

Τα σεμινάρια θα έχουν διάρκεια 40 ώρες και θα υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας. Μπορούν να λάβουν μέρος και ανεξάρτητοι εργαζόμενοι (δηλαδή που δεν ανήκουν στα παραπάνω επιμελητήρια) μέσω βεβαιώσεων του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (Ε.Κ.Α.).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 200,00 € (5€X40ώρες) ΚΑΙ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.

Ενδεικτικά σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης που θα υλοποιήσουμε με όλους τους συνεργαζόμενους φορείς:

1. SOCIAL MEDIA MARKETING ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

2. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ.

4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ (WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS, INTERNET).

5. ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ_ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.

6. ADVANCED EXCEL ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένη Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου).

3.  Δήλωση Συμμετοχής Επιχείρησης (με στοιχεία καταρτιζομένων και υπογραφή – σφραγίδα επιχείρησης).

4. Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης που φαίνεται το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου ως πρώτου δικαιούχου και ο αριθμός ΙΒΑΝ.

5. Άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επικυρωμένη από δημόσια αρχή).

6. Επικυρωμένη Φωτοτυπία των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας που εμφανίζεται η τελευταία ανανέωση του έτους 2014 με όλα τα σχετικά στοιχεία τους εργαζόμενου (Α.Μ.Κ.Α, Α.Μ.Α, ονοματεπώνυμο κτλ).

7. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού της εφορίας ή άλλου εγγράφου που να πιστοποιεί το Α.Φ.Μ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εργαζόμενοι των οποίων οι επιχειρήσεις δεν εκπροσωπούνται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών συμπληρώνουν την αίτηση Ε.Κ.Α. και Βεβαίωση Ε.Κ.Α.

source