Σκίτσο από τον ΚΥΡ για τον τάφο της Αμφίπολης και την εφορία