Η παρούσα έρευνα αφορά τη μελέτη διάφορων τομέων ζωής ατόμων τρίτης ηλικίας

που κατοικούν στο Δήμο της Γλυφάδας και είναι μέλη του Κ.Α.Π.Η της περιοχής. Είχε στόχο να εξετάσει την επίδραση των προγραμμάτων του Κ.Α.Π.Η στην ποιότητα ζωής των μελών, να μελετήσει διάφορους τομείς της ζωής τους όπως οικογενειακές σχέσεις, συνθήκες κατοικίας, οικονομική κατάσταση, κατάσταση υγείας, διαχείριση ελεύθερου χρόνου.

Τα ερευνητικά δεδομένα κατέδειξαν ότι τα προγράμματα του Κ.Α.Π.Η έχουν θετική επίδραση στον τομέα των κοινωνικών σχέσεων, και ότι το γενικό αίσθημα ευεξίας (Global Well-Being) των ατόμων της τρίτης ηλικίας είχε θετική συσχέτιση με τις καλές οικογενειακές σχέσεις, τις καλές κοινωνικές σχέσεις και την ποιοτική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου. Περισσότερη έρευνα στο πεδίο θα συμβάλλει θετικά στην καλύτερη αποτίμηση των προγραμμάτων των ανοιχτών κέντρων κοινωνικής φροντίδας όπως είναι τα Κ.Α.Π.Η για την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: ΕΚΘΕΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

LOGO