Ο Δήμος Γλυφάδας και ο “Σύνδεσμος Προστασίας Ανάπτυξης Υμηττού
(ΣΠΑΥ)” διοργανώνουν εθελοντική δενδροφύτευση 3.000 νέων δέντρων στον Υμηττό.


ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2014, 10.00 π.μ. – στην οδό Πριγκιποννήσων.

Πρόσβαση από: Κ. Αθανάτου – Αγ. Νεκταρίου Πυροφυλάκειο – Πριγκιποννήσων.

spaiLogo