Καλούνται οι ωφελούμενοι που έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Γλυφάδας (ανεξάρτητα αν έχουν εγκριθεί ή όχι) να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό σημείωμα του 2014, καθώς και κάθε άλλο νέο στοιχείο από το οποίο προκύπτει αλλαγή της οικονομικής ή κοινωνικής τους κατάστασης.

Την ίδια διαδικασία πρέπει ν’ ακολουθήσουν και οι νέοι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη στις κοινωνικές δομές του δήμου Γλυφάδας.

Πληροφορίες και κατάθεση στο Γραφείο Διαμεσολάβησης:

 

Τηλέφωνο: 210 9608973

Διεύθυνση: Μυστρά 1, Γλυφάδα

Ώρες: 9:00 – 16:30

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

DIMOSlogo