ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

“100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ”

"ΤΟ ΑΡΓΕΝΟΝ"