Στους 100.000 ο αριθμός των πολιτών και επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση.
Περισσότεροι από 2,6 εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις χρωστουν στην εφορία συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 62,5 δισ. ευρώ και σε ρύθμιση έχουν ενταχθεί μόλις οι 100.000. Τα αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καταδεικνύοντας το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά που δεν είναι άλλο από την οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις προς το κράτος.
Τα υπέρογκα πρόστιμα που κατά καιρούς έχουν επιβληθεί και η αδυναμία των πολιτών να αντεπεξέλθουν στα αλλεπάλληλα φορολογικά χτυπήματα έχουν εκτοξεύσει τα χρέη στην εφορία, ενώ σε ρύθμιση έχει υπαχθεί μόλις το 2,5% των συνολικών οφειλών, δηλαδή 1,5 δισ. ευρώ. Μάλιστα ακόμη και από αυτό το ποσό το κράτος έχει εισπράξει μόλις 304,7 εκατ. ευρώ γεγονός που αποδεικνύει ότι οι πολίτες θέλουν να πληρώσουν αλλά δεν έχουν.
Αναλυτικά από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών προκύπτουν μεταξύ άλλων τα εξής:
– Εως τα τέλη Ιανουαρίου 2014 ο αριθμός των φορολογουμένων που  εξακολουθούσαν να οφείλουν χρέη τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2012 ήταν 1.274.481.
– Οι οφειλέτες νέων ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, δηλαδή οφειλών που δημιουργήθηκαν από την 1-1-2013 και μετά, ανέρχονταν στο τέλος Ιανουαρίου 2014 σε 2.653.032 (περιλαμβάνονται σε αυτούς και εκείνοι με παλαιότερα χρέη που συνεχίζουν να υφίστανται).
– Στο τέλος Ιανουαρίου 2014, το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών προς το Δημόσιο που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31-12-2012 ανερχόταν σε 52,5 δισ. ευρώ.
– Τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο τα οποία δημιουργήθηκαν από την 1η-1-2013 και παρέμειναν ανεξόφλητα μέχρι 31-1-2014 ανέρχονταν σε 10,1 δισ. ευρώ.
– Στη ρύθμιση της «νέας αρχής», η οποία αφορά στα χρέη που έγιναν  ληξιπρόθεσμα έως 31 Δεκεμβρίου 2012, εντάχθηκαν, από 1η Ιουνίου 2013 έως  31η Ιανουαρίου 2014, 99.793 οφειλέτες ή ποσοστό 7,83% επί του συνολικού αριθμού των οφειλετών της συγκεκριμένης κατηγορίας.
– Το συνολικό ποσό των οφειλών που εντάχθηκαν στη ρύθμιση της «νέας αρχής», την περίοδο από 1-6-2013 έως 31-1-2014, έφθασε τα 974,5 εκατ. ευρώ (728,2 εκατ. ευρώ κεφάλαιο και 246,3 εκατ. ευρώ προσαυξήσεις). Το ρυθμισθέν ποσό των 974,5 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί μόλις στο 1,85% του συνόλου των οφειλών που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31-12-2012.
– Στην «πάγια ρύθμιση», η οποία αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, εντάχθηκαν 92.323 οφειλέτες ή 3,48% επί του συνόλου.
– Το συνολικό ποσό των χρεών που εντάχθηκαν στην «πάγια ρύθμιση» την περίοδο από την 1η-6-2013 έως την 31η-1-2014, ανήλθε σε 529,5 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί μόλις στο 5,24% του συνόλου των χρεών που θα μπορούσαν να ρυθμιστούν.
– Το συνολικό ποσό των οφειλών που ρυθμίστηκαν και εξοφλήθηκαν μέχρι τις 31-1-2014 ανήλθε σε 304,76 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 153,6 εκατ. ευρώ είναι οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12-2012 και εντάχθηκαν στη ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας», ενώ τα υπόλοιπα 151,1 εκατ. ευρώ ήταν νέα χρέη, τα οποία δημιουργήθηκαν μετά την 31η-12-2012 και υπήχθησαν στην «πάγια ρύθμιση».
source: tovima.gr