Ο Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΣΤΙΒΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑμεΑ, ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΓΙΑ ΑμεΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ.

 

 

 Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΣΤΙΒΟΣ

 Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΣΤΙΒΟΣ