Πρόσκληση

prosklisi22-5
 Πέμπτη 22 Μαίου 2014
 ώρα 8.30 μ.μ.
 Πλατεία Αγ. Τρύφωνα