Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την  11η Nοεμβρίου  2014,  ημέρα  Τρίτη   και ώρα 8.30 μ.μ.
για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα :

1.    Είσπραξη και διάθεση εσόδων από τη διεξαγωγή συναυλίας στο ΔΑΚ – Μάκης Λιούγκας.
2.    Ψήφισμα για την κατάργηση και συγχώνευση λεωφορειακών γραμμών.
3.    Προτάσεις για ένταξη τεχνικών έργων στο τεχνικό πρόγραμμα και στον υπό κατάρτιση πρ/σμό του  ΣΠΑΥ οικονομικού έτους 2015.
4.    Έγκριση της με αρ. 89/2014 απόφασης (Ορθή επανάληψη) που αφορά αναμόρφωση του πρ/σμού του ΝΠΔΔ με την ονομασία «Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» με το διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΠΑ»  οικ. έτους 2014.
5.    Αποδοχή χρηματικού ποσού 103.299,30 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από κατανομή Οκτωβρίου έναντι δόσης έτους 2014 στο πλαίσιο της εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009-53 Α΄ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
6.    Επί αιτήματος για κοπή δέντρου επί  της οδού Αιγίνης αρ. 29.
7.    Επί αιτήματος για κοπή δέντρου επί  της οδού Αριστείδου αρ. 48.
8.    Επί αιτήματος για κοπή δέντρου επί  της οδού Αρτέμιδος 13 & Ευαγγελιστρίας 33.
9.    Επί αιτήματος για κοπή δέντρου επί  της οδού Κύπρου αρ. 50
10.    Επί αιτήματος για κοπή δέντρου επί  της οδού Αριστοφάνους αρ. 26.

Γλυφάδα,7.11.2014
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΣΤΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ