Πρόσκληση σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας, στην οδό  Άλσους 15, την  6η Αυγούστου 2014,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα  11.00 π.μ. για  να  συζητηθούν  τα  παρακάτω   θέματα:


1.    Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2014, για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του κ. Αθανασίου ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ του Στυλιανού που λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», στην οδό Δ. Γούναρη αρ.192 του Δήμου μας

2.    Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2014, για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΑΚΤΑΙ ΤΗΝΟΥ Α.Ξ.Τ.Ε.» που λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ», στην οδό Γ. Λαμπράκη αρ.69  του Δήμου μας

3.    Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2014, για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΠΕΥΚΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.» που λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», στην οδό Αρτέμιδος αρ.9 του Δήμου μας

4.    Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2014, για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», στην οδό Α. Μεταξά αρ.48 του Δήμου μας

5.    Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας (ανανέωση) λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2014, για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στην οδό Κύπρου αρ.74 του Δήμου μας, με διακριτικό τίτλο «BRONXX», ιδιοκτησίας της «ΓΚΑΖΙΚΑ ΟΛΓΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενης από την κ. Όλγα ΓΚΑΖΙΚΑ του Γεωργίου

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ  
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ    

DIMOSlogo