Στα πέντε χρόνια πλέον η θητεία των δημάρχων και περιφερειαρχών, 

όπως είχε ψηφιστεί από το 2010 στον Καλλικράτη, με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών (που εκδόθηκε τη Μ. Παρασκευή).

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες αναλαμβάνουν καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου, σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές που αναλάμβαναν την 1η Ιανουαρίου. Επομένως, η θητεία των νεοεκλεγέντων δημοτικών αρχόντων, σύμφωνα με την εγκύκλιο θα ολοκληρωθεί σε 5 χρόνια, δηλαδή στις 31 Αυγούστου 2019.