Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης προκειμένου να συνδεθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα στο ΕΠΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, κατάφερε την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή να ξεπεράσει τα γραφειοκρατικά εμπόδια που υπήρχαν εδώ και χρόνια και αφού:


1. Υπέγραψε την Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας,

2. Έκανε Καθαρισμό – Έλεγχο των 108 φωτοβολταϊκων πάνελ με Ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και συγκέντρωσε τον Φάκελο σύνδεσης με τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε την Παρασκευή 29-8-2014 θα συνδέσει το Φωτοβολταϊκό Σύστημα του ΕΠΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ με την ΔΕΗ.

3. Αξίζει να επισημάνουμε ότι την Υπεύθυνη δήλωση (Νέο έντυπο) με το μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης συμπλήρωσε ο Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Γεώργιος Γιαννίκος εξωτερικός συνεργάτης του πρώην ΟΣΚ, χωρίς να ζητήσει εκ νέου αμοιβή και η Σχολική Επιτροπή τον ευχαριστεί για την προσφορά του.

τα Φωτοβολταϊκά του ΕΠΑΛ Ελληνικού

 

LOGO