Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γλυφάδας, θα συνεδριάσει την Παρασκευή  31 Oκτωβρίου  2014,  στις 8.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας (Άλσους 15), για να αποφασιστούν τα παρακάτω  θέματα:

1.    Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2014.

2.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.

3.    Λήψη απόφασης τροποποίησης καταστατικού της εταιρείας του άρ. 266 Ν. 3463/06 με την επωνυμία «Γκολφ Δήμου Γλυφάδας Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία».

4.    Ανάκληση της υπ΄αρ. 168/2014 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά σε λήψη απόφασης για ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Γκολφ Δήμου Γλυφάδας Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία».

5.    Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Γκολφ Δήμου Γλυφάδας Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία».

6.    Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων από τη μειοψηφία , για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή ως πειθαρχικό όργανο.

7.    Ορισμός Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου : «Κατασκευές-ανακατασκευές εξωτερικών διακλαδώσεων στο υφιστάμενο δίκτυο, αρ. μελ. 171/2008» (από αναβολή).

8.    Συγκρότηση Επιτροπής γνωμάτευσης περί παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία.

9.    Ορισμός εκ νέου της  Συντονιστικής Επιτροπής για το πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» του «Εθνικού  Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας Πόλεων – Προαγωγής Υγείας».

10.    Χορήγηση άδειας εκσκαφής.

11.    Eπί αιτήματος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ UNICEF , για παραχώρηση χώρου, προς τοποθέτηση περιπτέρου της για την προώθηση των  χριστουγεννιάτικων ειδών της , στη συμβολή των οδών Α.Μεταξά και Γρ.Λαμπράκη.

12.    Λήψη απόφασης για παραχώρηση (3) ηλεκτρονικών υπολογιστών (παλαιότερης τεχνολογίας που έχουν αντικατασταθεί) στην 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ.

13.    Επί αιτήματος για κοπή δέντρου επί  της οδού Γορτυνίας αρ. 62.

14.    Επί αιτήματος για κοπή δέντρου επί  της οδού Γορτυνίας αρ. 65.

15.    Επί αιτήματος για κοπή δέντρου επί  της οδού Φιλαδελφείας αρ. 12.

16.    Επί αιτήματος για κοπή δέντρου επί  της οδού Αττικής αρ. 107.

dimosGlyLogo