Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Γλυφάδας συνεχίζουν την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής Εμβέλειας και Τοπικής Εμβέλειας και τη χειμερινή περίοδο (Οκτώβριος 2014- Ιανουάριος 2015).

Τα προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές σε θέματα Δια Βίου Μάθησης, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

Οικονομία – Επιχειρηματικότητα

Ποιότητα Ζωής-Περιβάλλον

Νέες τεχνολογίες

Γλώσσα και Επικοινωνία

Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις

Πολιτισμός και Τέχνη

Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Εκπαιδευτών που θα απασχοληθούν στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης της χώρας και την οριστική κατάταξή τους στους τελικούς πίνακες των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα σας ενημερώσουμε για την οριστική θεματολογία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) του Δήμου Γλυφάδας.

 

Η διαδικασία για την υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής στα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, παραμένει συνεχώς ανοικτή. Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα προγράμματα θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Τα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 
  • Ζαφειροπούλου Ελ.(Υπ. Τμ. Παιδείας Δήμου Γλυφάδας) τηλ.2132025236 – 237
  • Κ.Δ.Β.Μ. Γλυφάδας (αποστολή e-mail: kdvm0146@gmail.com)

dimosGlyLogo