Ενημερωτική εκδήλωση για τη σωστή χρήση φαρμάκων στο Α’ Κ.Α.Π.Η. Ελληνικού–Αργυρούπολης

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ελληνικού–Αργυρούπολης και το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis, διοργανώνουν την Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:30 π.μ., στο Α’ Κ.Α.Π.Η. Ελληνικού-Αργυρούπολης, Χρ. Τραπεζούντος 8, εκδήλωση με θέμα τη σωστή χρήση φαρμάκων στην τρίτη ηλικία. Η εκδήλωση γίνεται με τη χορηγία της  Interamerican με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και την παροχή πρακτικών συμβουλών αναφορικά με την ορθή χρήση φαρμάκων.  

Η ασφαλής χρήση των φαρμάκων μπορεί να έχει άμεση θετική επίπτωση στην υγεία και ευεξία των ηλικιωμένων ατόμων, να αυξήσει την αυτοπεποίθηση και το αίσθημα ικανοποίησής τους. Η σωστή ενημέρωση αποτελεί σημαντική προϋπόθεση σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς:

  •    Το 81% των Ελλήνων ηλικιωμένων (άτομα άνω των 65 ετών) λαμβάνουν φάρμακα για κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν.
  •   Το 44% των Ελλήνων ηλικιωμένων δεν έχουν συζητήσει με τον γιατρό τους για τις πιθανές παρενέργειες από τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν. 
  •    Το 15% έως 25% της χρήσης φαρμάκων στους ηλικιωμένους θεωρείται μη απαραίτητο ή ακατάλληλο.
  •    Το 31% των εισαγωγών ηλικιωμένων σε νοσοκομεία οφείλονται στις παρενέργειες από την κατάχρηση / μη ορθολογική χρήση φαρμάκων.  
  •    Το 36% όλων των αναφερόμενων φαρμακευτικών παρενεργειών αφορούν ηλικιωμένα άτομα.
  •    Η πολυφαρμακία (λήψη πολλών φαρμάκων ταυτόχρονα για τη θεραπεία διαφόρων νόσων) αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα για τους ηλικιωμένους καθώς αν και αποτελούν το 13% του συνολικού πληθυσμού καταναλώνουν ποσοστό μεγαλύτερο του 30% των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ένας μέσος ασθενής 70 ετών λαμβάνει κατά μέσο όρο 4,5 συνταγογραφούμενα φάρμακα και 3,5 μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. 

Στην ενημερωτική εκδήλωση θα παρουσιαστεί ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Alpha-to-Omega- New pathways towards volunteering and life learning for senior Europeancitizens” στο οποίο το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετείχε ως εταίρος. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με τα συνηθέστερα προβλήματα και τον τρόπο αναγνώρισης των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την ακατάλληλη χρήση των φαρμάκων, ενώ θα δοθούν και σχετικές πρακτικές συμβουλές.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Βαλεντίνα Παπαλάμπρου στο τηλ. 210 6255700 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΙνστιτούτουProlepsis http://www.prolepsis.gr/

Το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis, είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της ιατρικής έρευνας, της προαγωγής υγείας, της περιβαλλοντολογικής και εργασιακής ιατρικής από το 1990. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ινστιτούτο και τις δράσεις του μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.prolepsis.gr.    

Με τη χορηγία της INTERAMERICAN

 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ