Το Δίκτυο «Ακτές Ώρα Μηδέν» ενημερώνει για την συνάντηση της 24-7-2014 των εκπροσώπων του με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη:

Ο Υπουργός, διαβεβαιώνοντας ότι εκφράζει κυβερνητική θέση, προέβη σε τρείς ανακοινώσεις.

Πρώτον, ότι θα προωθηθεί αμέσως προς ψήφιση μόνον το μέρος εκείνο του νομοσχεδίου, που περιέχει τους ορισμούς και ρυθμίζει τα του καθορισμού των οριογραμμών (αιγιαλού, όχθης, παραλίας κλπ.).

Δεύτερον, ότι θα δοθεί προτεραιότητα στον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό των παράκτιων ζωνών και του θαλάσσιου χώρου, σε συμμόρφωση με το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο.

Τρίτον, ότι η πολιτική του ΥΠΕΚΑ στα ζητήματα του περιβάλλοντος θα βασισθεί σε ευρεία διαβούλευση.

Από την πλευρά του Υπουργείου έγιναν αρκετές αναφορές στη λεγόμενη «γαλάζια ανάπτυξη», ενώ ουδόλως διευκρινίσθηκε η τύχη των υπολοίπων περιβαλλοντοκτόνων διατάξεων του νομοσχεδίου.

Κατά τα λοιπά, ο Υπουργός φάνηκε να αναγνωρίζει την ανάγκη σύμπραξης των αρμοδίων επιστημόνων στα ζητήματα των ορισμών του αιγιαλού και των οχθών, αλλά και στις επιτροπές καθορισμού των οικείων οριογραμμών, υποσχεθείς συνεργασία του Υπουργείου ΠΕΚΑ με το ΕΛΚΕΘΕ.

Κατόπιν τούτων, το Δίκτυο εκτιμά,

-ότι πρόκειται περί ελιγμών τακτικής, συνεπεία της σφοδρής αντίδρασης της Κοινωνίας των Πολιτών,

-ότι η απειλή, που συνιστούσε το μερικώς αποσυρθέν νομοσχέδιο για τις ακτές, τον αιγιαλό, τον θαλάσσιο χώρο και τα συστήματα επιφανειακών υδάτων της χώρας, δεν εξέλιπε,

-καλεί δε τις οργανώσεις και τους πολίτες σε διαρκή εγρήγορση

 

Εκ μέρους του Δικτύου ΑΚΤΕΣ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ, στη συνάντηση παρευρέθησαν οι:

Δρ. Βασίλειος Λυκούσης, Αντιπρόεδρος ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Γεώργιος Χριστοφορίδης, Δικηγόρος, μέλος Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος, Δέσποινα Κουτσούμπα, ενάλια αρχαιολόγος, μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Γεώργιος Σγούρος, Διευθυντής Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Υπεύθυνη Θεμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, Γιώργος Καλλιαμπέτσος, μέλος εκτελεστικής γραμματείας ΠΑΝΔΟΙΚΟ.

 

Πανελλήνιο Δίκτυο “ΑΚΤΕΣ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ”

http://aktesora0.wordpress.com/

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος

τηλ: 210 3823 850 | email: info@environ-sustain.gr

anatropi3