Μάς ενημερώνει, ο Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (ειδικός στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο).

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:

Ασφαλίστηκα πρώτη φορά το 1982 στο ΙΚΑ. Ένα χρόνο μετά διορίστηκα στο Δημόσιο, μέχρι σήμερα (2/1983-12/2019) . Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε με τις διατάξεις της 37ετία τον 2/2020. Δεν μας αναφέρετε στοιχεία σχετικά με την ηλικία σας άρα δεν μπορούμε να γίνουμε πιο ακριβείς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:

Είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ και προηγουμένως στο ΤΑΕ και υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2016 έχω 35 έτη ασφάλισης και 4 μήνες. Έχω γεννηθεί τον 10/1959. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι 31/12/2016έχετε 35 έτη και 4 μήνες, συνεπάγεται ότι έως 31/12/2012 έχετε 31 έτη και 4 μήνες. Για να θεμελιώσετε δικαίωμα το 2012 θα πρέπει μέχρι 31/12/2012 να έχετε 35 έτη ασφάλισης και συνολικά 37 έτη, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Για τη συμπλήρωση των 35 ετών λείπουν 3 έτη και 8 μήνες, τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε από αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Στην ερώτηση σας δεν διευκρινίζεται τι πλασματικό χρόνο έχετε, εν γένει μπορείτε να αναγνωρίσετε τέκνα, στρατό, κενά ασφάλισης, σπουδές. Εάν λοιπόν προβείτε σε αναγνώριση του ανωτέρω διαστήματος, συμπληρώνετε την 35ετία μέχρι 31/12/2012 και με συνυπολογισμό της ασφάλισης των ετών 2013 και έπειτα έχετε και τα 37 έτη ασφάλισης. Αναφορικά με την ηλικία, το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς προέβλεπε σαν όριο ηλικίας το 60ο έτος, όμως εσείς γίνατε 60 ετών τον 10/2019, μετά δηλαδή την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς θίγεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων, οπότε πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης από την ηλικία των 61 ετών και 3 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:

Είμαι γεννημένος τον 11/1957 με ασφάλιση ανελλιπώς στο ΙΚΑ. Μέχρι 31/12/2018 έχω 10310 ένσημα. Έχω υπηρετήσει 24 μήνες στο στρατό, έχω 4 έτη σπουδών και κενά ασφάλισης. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ανήκετε στην κατηγορία των ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1/1/2013, συνεπώς για πλήρη σύνταξη με 12000 στην ηλικία των 62 ετών ή για μειωμένη στα 62 εφόσον έχετε και 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότησης. Η διαφορά έγκειται στο ότι για να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη πρέπει τα 1690 ημερομίσθια που υπολείπονται των 12000 να τα εξαγοράσετε, γεγονός που πιθανόν να είναι πολύ κοστοβόρο σε συνάρτηση και με τις αποδοχές σας, ενώ για τη μειωμένη σύνταξη αναμένετε απλώς την ηλικία των 62.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:

Είμαι γεννημένη τον 6/1964 και ασφαλισμένη στο ΙΚΑ έως σήμερα. Μέχρι τις 31/12/2010 είχα πάνω από 6200 ένσημα και ανήλικο τέκνο. Μπορώ να καταθέσω αίτηση για σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας παραθέτετε, καθώς έως 31/12/2010 είχατε 5500 ημερομίσθια και ανήλικο τέκνο, είχατε κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου το 2010 και θα μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε με μειωμένη σύνταξη στο 50ο και με πλήρη στο 55ο έτος της ηλικίας σας. Καθότι είχατε ήδη μέχρι το 2014 συμπληρώσει το 50ο σας έτος, μπορείτε οποτεδήποτε να καταθέσετε αίτηση για μειωμένη σύνταξη. Για την πλήρη σύνταξη επειδή κλείσατε το 55ο έτος σας τον 6/2019, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης  αυξάνεται στα 62 έτη και 6 μήνες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:

Ειμαι γεννημενη στις 23/01/1966 με ΙΚΑ και το 2011 με εξαγορα πλασματικων εχω 5500 και ανηλικο τεκνο. Σε ποια ηλικια μπορω να συνταξιοδοτηθω πλέον με μειωμένη και σε ποια με πλήρη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μειωμένη σύνταξη μπορείτε να πάρετε σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών γιατί συμληρώσατε τα 52 σας το 2018. Πλήρη ή στα 62 με 40 έτη ή στα 67.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:

Είμαι γεννημένος  τον 6/1953. Έχω περί τα 3900 ένσημα στο ΙΚΑ. Έχω εργαστεί και 5 χρόνια στον Καναδά. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με χρήση του χρόνου της αλλοδαπής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μεταξύ των δύο χωρών υφίσταται Διμερής Σύμβαση, που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε και τα έτη ασφάλισης στο εξωτερικό ως συντάξιμα έτη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στην Ελλάδα. Επομένως με συνυπολογισμό των 13 ετών ασφάλισης σας στο ΙΚΑ και των 5 ετών στο εξωτερικό, έχετε τα απαιτούμενα 15 έτη ασφάλισης και μπορείτε να καταθέσετε αίτηση για πλήρη σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ στην ηλικία των  67 ετών, την οποία ως γεννηθείς τον 6/1953 συμπληρώνετε τον 6/2020.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:

Είμαι γεννημένη τον 9/1960 και υπολογίζω ότι έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ μέχρι 31/12/2015 11.100 ημερομίσθια. Έχω 3 τέκνα και σπουδές 4 έτη. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Πότε μπορώ να βγω σε  σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης με τις διατάξεις των 10500 ημερομισθίων το 2011. Ο νόμος προβλέπει ότι για θεμελίωση το 2011 θα πρέπει έως 31/12/2011 να έχετε 10500 ημερομίσθια ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 10800 ημέρες να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 58 ετών. Εσείς εφόσον έχετε μέχρι 31/12/2015 11100 ένσημα και με δεδομένο ότι κάθε έτος επικολλούσατε 300 ημερομίσθια, σημαίνει ότι έως 31/12/2011 έχετε 9900 ημερομίσθια. Για τη συμπλήρωση των 10500 υπολείπονται 600 ημερομίσθια. Για θεμελίωση το 2011 ο νόμος δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης έως 4 έτη, ήτοι 1200 ημέρες. Εάν αναγνωρίσετε λοιπόν τις 600 ημέρες που σας λείπουν από τα 2 τέκνα σας, θα έχετε τις 10500 και με συνυπολογισμό και της ασφάλισης των ετών 2012 και επόμενα, έχετε υπερβεί τα απαιτούμενα 10800 ένσημα. Σχετικά με την ηλικία επειδή, ως γεννηθείσα τον 9/1960, συμπληρώσατε την ηλικία των 58 ετών τον 9/2018, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, συνεπώς επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:

Ασφαλισμενη απο το 1986 στο ΙΚΑ, τον Ιανουαριο  γίνομαι 52 ετων. Μπορώ να βγώ με μειωμένη σαν μητέρα με ανήλικο και έτος θεμελίωσης το 2011; ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Τα όρια ηλικίας έχουν αλλάξει για αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων. Δυστυχώς πλέον δικαιούστε μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 63 ετών και 7 μηνών. Καλύτερα να συνταξιοδοτηθείτε με τις γενικές διατάξεις. (μειωμένη στα 62 με τουλάχιστον 4500 ένσημα ανεξαρτήτως ανηλίκου τέκνου)

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:

Εχω 6700 ενσημα απο το 1981,βαρεα και ανθυγυεινα. Κλεινω τα 55 στις 12/9/20. Μπορω να βγω στη συνταξη ; Εχω και ανηλικο τέκνο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν είχατε 4.500 και απο αυτά 3.600 στα βαρέα το 2010 τότε μόνο θα μπορέιτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 55 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:

Καλησπέρα, μπορώ να βγω με 12000 ενσημα πριν τα 62;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δυστυχώς όχι. Πρέπει να έχετε και την ηλικία.

 

Ευχαριστούμε τον κ. Μουσελίμη (www.e-syntaxi.gr), για τις πληροφορίες.

 

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

follow us on twitter