10 ερωτήσεις και 10 απαντήσεις για το Εργατικό Δίκαιο

ΜουσελίμηςΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις σας και οι απαντήσεις του ειδικού στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο, Δημήτρη Μουσελίμη (part 29):

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:

Έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ περίπου 4200 ημερομίσθια και λόγω προβλημάτων υγείας έχω λάβει ποσοστό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ 67%. Είμαι έγγαμος με 2 τέκνα. Μπορώ να βγω σε αναπηρική σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο νόμος ορίζει ότι για να αιτηθείτε σύνταξη αναπηρίας πέραν του ποσοστού αναπηρίας, το οποίο ήδη έχετε, θα πρέπει ή να έχετε συμπληρώσει 4500 ημέρες εργασίας ή 1500 εκ των οποίων 600 να έχουν πραγματοποιηθεί τα αμέσως προηγούμενα έτη από εκείνο που είχατε καταστεί ανάπηρος. Σχετικά με την πρώτη περίπτωση,δεν έχετε τις απαιτούμενες 4500 ημέρες ασφάλισης τις οποίες θα μπορούσατε να συμπληρώσετε μόνο με αναγνώριση πλασματικού χρόνου από στρατό όμως δεν μας αναφέρετε εάν έχετε υπηρετήσει και πόσο. Επίσης σχετικά με τη δεύτερη περίπτωση μπορεί να έχετε πάνω από τις 4500 ημέρες ασφάλισης αλλά θα πρέπει να εξετάσετε εάν πριν  το έτος κατά οποίο βάσει της γνωμάτευσης των ΚΕΠΑ είχατε καταστεί ανάπηρος, είχατε  600 ημερομίσθια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:

Είμαι γεννημένη τον 8/1963 και έχω μέχρι 31/12/2016 έχω 6600 ημερομίσθια στο ΙΚΑ. Έχω τέκνο ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας 80%, Συνεχίζω να εργάζομαι. Τι προϋποθέσεις υπάρχουν για να βγω σε σύνταξη ως μητέρα αναπήρου τέκνου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι προϋποθέσεις που υφίστανται προκειμένου να αιτηθείτε συντάξεως ως μητέρα αναπήρου τέκνου είναι:

 Εσείς να έχετε συμπληρώσει 7500 ημερομίσθια, να μην έχετε καταστεί συνταξιούχος οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου ή να μην θεμελιώνετε δικαίωμα συνταξιοδότησης. Επίσης σωρευτικά θα πρέπει  το τέκνο να είναι άγαμο, ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, να μην εργάζεται και να μην νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού φορέα.  Στην περίπτωση σας ωστόσο τις απαιτούμενες 7500 ημέρες ασφάλισης τις συμπληρώνετε, με δεδομένο ότι θα επικολλάτε κάθε έτος 300 ημερομίσθια, το 2018 και βάσει του Ν. 4336/2015, τίθεται όριο ηλικίας το 55ο έτος και θα μπορέσετε να αιτηθείτε συντάξεως σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών, εφόσον φυσικά συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του Ν. 3996/2011.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:

Είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ και υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2012 έχω 32 έτη ασφάλισης. Έχω γεννηθεί  τον 3/ 1959. Έχω 2 τέκνα και 24 μήνες στρατό. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξης;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι 31/12/2012 έχετε 32 έτη ασφάλισης, με αναγνώριση των 3 ετών που σας υπολείπονται για την 35ετία από τα 2 τέκνα σας, συμπληρώνετε τα 35 έτη ασφάλισης. Με συνυπολογισμό και των ετών ασφάλισης από το 2013 συμπληρώνετε τα 37 έτη ασφάλισης σε σύνολο, τα οποία προβλέπει ο νόμος. Με το προϊσχύσαν νομικό καθεστώς προβλεπόταν ως όριο ηλικίας το 60ο έτος, όμως εσείς ως γεννηθείς το 1960 γίνεστε 60 ετών το 2019, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015,άρα επηρεάζεστε από τα αυξημένα ηλικιακά όρια και μπορείτε να αιτηθείτε πλέον σύνταξης σε ηλικία 61 ετών και 3 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:

Έχω ασφαλιστεί στο πρώην ΤΕΒΕ από το 1993 μέχρι το 2013. Τι προβλέπεται στον νόμο για τη συνταξιοδότηση μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κατ’αρχάς θα πρέπει να σημειώσουμε πως απο τη στιγμή που υπαχθήκατε στην ασφάλιση του τεως ΤΕΒΕ απο την 1/1/1993 και έπειτα, θεωρείστε νέος ασφαλισμένος.

Με τα παραπάνω χρόνια ασφάλισης μπορείται να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας σας και 15 έτη ασφάλισησς και εξαιρετικά επειδή είστε νέος ασφαλισμένος μπορέιτε να αιτηθείτε μειωμένη σύνταξη με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας σας και 15 ετη ασφάλισης, από τα οποία, 2 ½ έτη πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία 5ετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:

Έχω γεννηθεί τον Ιούλιο του 1958, είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και μέχρι 31/12/2012 είχα 5350 ένσημα, όλα οικοδομικά. Πότε μπορώ να καταθέσω για σύνταξη ύστερα από την ψήφιση του νέου νόμου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν επηρεάζεστε από αλλαγές στο όριο ηλικίας σας ή στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής σας διότι το δικαίωμά σας είναι θεμελιωμένο και κατατάσσεται στην κατηγορία των βαρέων, οικοδομικών εργασιών, που δεν θίγονται με τον νέο νόμο. Σύμφωνα με τον προϋπάρχοντα νόμο, εάν μέχρι 31/12/2012 είχατε συμπληρώσει 4500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων τουλάχιστον οι 3600 σε οικοδομικές εργασίες,, μπορούσατε να βγείτε σε πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών. Επειδή όπως μας αναφέρετε, στις 31/12/2012 εσείς είχατε ήδη 5350 βαρέα οικοδομικά ένσημα, μπορείτε να καταθέσετε αίτηση για σύνταξη με τη συμπλήρωση των 60 ετών, δηλαδή τον Ιούλιο του 2018.

Επισημαίνεται ότι πρέπει οι 500 ημέρες εργασίας πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:

Είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ και μέχρι 31/12/2015 έχω 32 έτη ασφάλισης και 4 μήνες. Είμαι γεννημένος τον 4/1956. Έχω 3 τέκνα, 26 μήνες στρατό και 1 χρόνο ανεργία. Μπορώ με αναγνωρίσεις να βγω σε σύνταξη σε ηλικία 60 ετών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ερευνούμε τη δυνατότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2012, δηλαδή να έχετε 35 έτη ασφάλισης έως 31/12/2012 ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης  37 ετών να μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών.  Στη δική σας περίπτωση, αφού μέχρι 31/12/2015 έχετε 32 έτη ασφάλισης και 4 μήνες, σημαίνει ότι έως 31/12/12 έχετε 29 έτη ασφάλισης και 4 μήνες. Ο νόμος, για θεμελίωση το 2012, σας δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης κατ’ ανώτατο όριο 5 έτη από πλασματικό χρόνο. Τον πλασματικό χρόνο αυτό, παρόλο που τον έχετε από τα τέκνα σας και την ανεργία, ωστόσο, δεν συμπληρώνετε την 35ετία και συνεπώς ανήκετε στους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1/1/2013 οπού απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση 40 έτη ασφάλισης και η ηλικία 62 ετών ή με τουλάχιστον 15ετία στα 67.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:

Είμαι γεννημένη τον Νοέμβριο του 1967. Έχω πάνω από 8000 ένσημα μέχρι σήμερα. Μου έχουν πει ότι θεμελιώνω το 2010 ως μητέρα ανηλίκου διότι μέχρι 31/12/2010 είχα πάνω από 5500 ημερομίσθια. Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για θεμελίωση το 2010, ο νόμος ορίζει ότι πρέπει μέχρι 31/12/2010 να έχετε 5500 ημερομίσθια, προκειμένου να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 55 ετών και με μειωμένη στην ηλικία των 50 ετών. Όπως μας αναφέρετε έχετε 5500 ημερομίσθια μέχρι 31/12/2010, όμως απαιτείται ότι μέχρι 31/12/2010 ήταν ταυτόχρονα και το τέκνο σας ανήλικο. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν μας το διευκρινίζεται στην ερώτηση σας. Εάν όντως και το τέκνο σωρευτικά ήταν ανήλικο τότε έχετε θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης με τις προϋποθέσεις του 2010. Πρέπει όμως να επισημανθεί το εξής: επειδή την ηλικία των 50 ετών, ως γεννηθείσα το 1967, τη συμπληρώνετε τον Νοέμβριο του 2017, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν.4336/2015, επηρεάζεστε δραματικά από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε μειωμένης σύνταξης σε ηλικία  58 ετών και 5 μηνών και για πλήρη, επειδή γίνεστε 55 το 2022, στην ουσία καταργείται το προϊσχύσαν ευνοϊκό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και πλέον συνταξιοδοτείστε στην ηλικία των 67 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:

Είμαι γεννημένος τον 7/1956 και έχω ασφάλιση διαδοχικά στο ΝΑΤ, στο ΙΚΑ και τελευταίο φορέα το ΤΕΒΕ. Έχω υπηρετήσει 24 μήνες στο στρατό και έχω 1 τέκνο.  Υπολογίζω  ότι ήδη έχω 41 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2015. Πόσο άμεσα μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Από τα στοιχεία που μας αναφέρετε, αφού μέχρι 31/12/2015 έχετε 41 έτη ασφάλισης σημαίνει ότι ήδη από το 2010 έχετε την απαιτούμενη 35ετία. Ωστόσο επειδή την ηλικία των 60 ετών, την συμπληρώσατε τον 7/2016, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και με τα νέα δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε πλέον σύνταξης σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:

Είμαι ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ και μέχρι 31/12/2012 έχω 33 έτη ασφάλισης και 5 μήνες. Είμαι γεννημένη τον 6/1958. Έχω 2 τέκνα και σπουδές από πλασματικό χρόνο. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Πότε είναι συμφερότερο να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης το 2011 με τις διατάξεις της 35ετίας. Από τα στοιχεία που μας παραθέτετε προκύπτει ότι έως 31/12/2011 έχετε 32 έτη ασφάλισης και 5 μήνες. Προκειμένου να συμπληρώσετε την 35ετία μέχρι 31/12/2011 θα χρειαστεί να αναγνωρίσετε 2 έτη και 7 μήνες είτε από σπουδές είτε από τα τέκνα σας. Έχοντας λοιπόν την 35ετία το 2011 και με συνυπολογισμό των ετών ασφάλισης από το 2012 μέχρι σήμερα υπερκαλύπτετε τα 36 έτη ως συνολικό χρόνο ασφάλισης. Βάσει του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου προβλεπόταν ως όριο η ηλικία των 58. Επειδή όμως την ηλικία των 58 ετών την συμπληρώσατε τον 6/2016, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 59 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:

Λαμβάνω ήδη σύνταξη από το Δημόσιο. Έχω όμως στην ασφάλιση του ΙΚΑ μέχρι 31/12/2015 περίπου 4980 ημερομίσθια. Γεννήθηκα τον 11/1950. Πότε μπορώ  να αιτηθώ δεύτερης σύνταξης;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε, εφόσον έχετε συμπληρώσει τις απαιτούμενες από το νόμο 4800 μέχρι 31/12/2015, μπορείτε να αιτηθείτε δεύτερη σύνταξη αλλά μειωμένη κατά 50 % μόλις συμπληρώσετε την ηλικία των 67 ετών, ήτοι τον 11/2017.

 

Μουσελίμης

 

GLYFADA METROPOLITANSΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας.