12η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15,
την 2α Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ. για να συζητήσουμε για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος ή επιχείρησης ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ψαροταβέρνα, ιχθυοπωλείο),» ιδιοκτησίας της Α. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., στην οδό Γούναρη αρ.87 του Δήμου μας.
  2. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για χρονικό διάστημα ενός έτους για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος» ιδιοκτησίας του κ. Αλέξανδρου Μουρκοβίτη στην οδό Δούσμανη αρ.26 και Αγ. Μεταξά αρ.21 του Δήμου μας.
  3. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για χρονικό διάστημα ενός έτους για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας)» ιδιοκτησίας “ΤΟΛΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.” με διακριτικό τίτλο “SU CASA” σε ισόγειο χώρο και α’ όροφο , στην οδό Κύπρου αρ.82 του Δήμου μας.
  4. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για χρονικό διάστημα ενός έτους για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος» ιδιοκτησίας “ΚΜΚ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.” σε ισόγειο χώρο και Α’ & Β’ όροφο, στην οδό Ν. Ζέρβα αρ.24 του Δήμου μας.
  5. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για χρονικό διάστημα ενός έτους για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης προχείρου γεύματος – επιχείρηση αναψυχής» ιδιοκτησίας “DC PROJECT Ι.Κ.Ε.” με διακριτικό τίτλο ” BRUNO” σε ισόγειο χώρο, στην οδό Γούναρη αρ.41 του Δήμου μας.
  6. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για χρονικό διάστημα ενός έτους για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου και πλήρους γεύματος – επιχείρηση αναψυχής» ιδιοκτησίας “GAZI COLLEGE Ε.Ε.”με διακριτικό τίτλο “GAZI COLLEGE” σε ισόγειο χώρο, στην οδό Γρ. Λαμπράκη αρ.5 του Δήμου μας.
  7. Λήψη απόφασης , αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για χρονικό διάστημα ενός έτους, για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ εντός ξενοδοχείου “LONDON”, ιδιοκτησίας της “ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. στην οδό Λ. Ποσειδώνος αρ. 38 του Δήμου μας.
  8. Λήψη απόφασης , αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για χρονικό διάστημα ενός έτους, για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» με διακριτικό τίτλο “ΡΑΚΟΠΑΙΓΝΙΟ” σε ισόγειο χώρο, στην οδό Γ. Γεννηματά αρ. 105 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας του κ. Ιωάννη Επιτροπάκη.
  9. Λήψη απόφασης , αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για χρονικό διάστημα ενός έτους, για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΑΜΙΓΟΥΣ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο “VINILIO” σε υπόγειο χώρο εντός του ξενοδοχείου “ΕΜΜΑΝΤΙΝΑ” στην οδό Λ. Ποσειδώνος αρ.33 του Δήμου μας».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ