17η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 13η Μαϊου2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2.30 μ.μ., για να συζητηθούν:

 1. Εισηγητική έκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2016 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
 1. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Συντηρήσεις οδών» και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 4.428.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 3.500,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εγκατάστασης seatrac».
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την «Προμήθεια και τοποθέτηση αποδυτηρίων, ντουζιέρων και παρατηρητηρίων ναυαγοσωστών στην παραλία Γλυφάδας».
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την «Προμήθεια ομπρελών για τις παραλίες του Δήμου».
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Παροχή τεχνικής υποστήριξης εκδηλώσεων στους χώρους του Παλαιού Δημαρχείου, Αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικού Κινηματοθέατρου «Μελίνα Μερκούρη» (από αναβολή).
 1. Έγκριση των όρων για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 40.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο

«Παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών στις παραλίες του Δήμου».

 1. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 50.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την «Προμήθεια στεγάστρων ιχθυαγοράς».
 1. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά «Τεχνικές εργασίες για επισκευές ιστών και πίλαρ».
 1. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης πλατείας Ντ. Μεθενίτη».
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.584,24 € που αφορά την αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Βορ. Ηπείρου 61 & Δαρδανελλίων για το χρονικό διάστημα από 1/9/2015 έως 29/2/2016.
 1. Λήψη απόφασης για διάθεση (ψήφιση) συνολικού ποσού 701,48 € που αφορά ισόποση δαπάνη επιστροφής χρημάτων στους δικαιούχους, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο μας.(από αναβολή)
 1. Λήψη απόφασης για την παράταση της χρονικής διάρκειας του χρησιδανείου που αφορά τη δωρεά παραχώρησης χρήσης ενός μηχανήματος (τσάπα) ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
 1. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, αιθουσών, διαδρόμων και κλιμακοστασίων σχολικών μονάδων»
 1. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης-Γνωμοδότησης του Πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας / εργασίας με τίτλο «Ψεκασμοί περιβάλλοντος».
 1. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης-Γνωμοδότησης του Πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας εργασίας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».
 1. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας και Αξιολόγησης-Γνωμοδότησης του Πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας εργασίας με τίτλο «Αποκομιδή και απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και μπαζών από τους κοινόχρηστους χώρους».
 1. Παραίτηση μέλους από την Επιτροπή Ενστάσεων και ορισμό νέου μέλους.
 1. Έγκριση της υπ΄αρ. 3528/2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Νικόλαο Πινάτση.

 Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ