Συνεδριάζει την Τρίτη 18 Νοεμβρίου για δεύτερη φορά η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Γλυφάδας.

2η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (18.11.14)

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, στις  18 Nοεμβρίου  2014,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  1.30  μ.μ., προκειμένου να συζητήσουμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του αρθ. 76 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παργ. 2α και 2γ  του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (235/2013 απόφαση Δ.Σ.), τις προτάσεις σας σχετικά με  το Τεχνικό Πρόγραμμα και  τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2015.

Γλυφάδα, 10.11.2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ