Προσλήψεις στον Δήμο Γλυφάδας

|| Κ.Α.Π.ΠΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2016 ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ||

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ”, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας με διακριτικό τίτλο «Κ.Α.Π.ΠΑ.».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2016 ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1 2016 ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΚΑΠΠΑ