28η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (05.09.16)

ΠΡΟΣ:

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 5η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

 1. Αποδοχή χρηματικού ποσού 117.400,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2016 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και καθορισμός του έργου, που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό.

 1. Έγκριση σκοπιμότητας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της (109/16) μελέτης, δαπάνης 1.800.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 24%).

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο “Καταπολέμηση thaumetopoea pityokampa (πιτυοκάμπη)”.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο : “Προμήθεια και επισκευή καμερών και συστημάτων ασφαλείας απορριμμάτων”.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο : “Προμήθεια συστήματος πυρασφάλειας αμαξοστασίου και ΣΜΑ “.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο : “Προμήθεια βουρτσών αναρροφητικών σαρώθρων”.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο : “Προμήθεια πλακών μαρμάρου”.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο : “Προμήθεια θερμικού ρολού για τα συστήματα προτεραιότητας στα ΚΕΠ ΤΟΥ Δήμου μας “.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο : “Προμήθεια εξοπλισμού SEATRAK”.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο : “Προμήθεια χημικού υλικού απόσμησης κάδων απορριμμάτων και εγκαταστάσεων ΣΜΑ”.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια εξοπλισμού (μέσων και υλικών) ειδικού οχήματος Πολιτικής Προστασίας».

 1. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικονομικού έτους 2016.

 1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του προσαρτήματος και του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 μαζί με την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.».

 1. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2015.

 1. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και συνεργατών της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» για τη χρήση 2015 και προέγκριση για το έτος 2016.

 1. Λήψη απόφασης παράτασης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γλυφάδας και της εταιρείας ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ που αφορά την εργασία με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ (ΔΑΚ)».

 1. Έγκριση παρατάσεως του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΙΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», αρ. μελέτης 18/2014.

 1. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ”, αρ. μελέτης: 124/2013.

 1. Διοικητική αποβολή από σχολάζον περίπτερο επί της οδού Α. Μεταξά 20-22.

 1. Διοικητική αποβολή από σχολάζον περίπτερο επί της οδού Σ. Καράγιωργα 5 και Α. Λαζαράκη.

 1. Διοικητική αποβολή από σχολάζον περίπτερο επί της οδού Μυστρά 121.

 1. Διοικητική αποβολή από σχολάζον περίπτερο επί της οδού Α. Λαζαράκη 13.

 1. Συμπλήρωση απόφασης για καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας.

 1. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση – οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Γλυφάδας.

 1. Επί αιτήματος του ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ “Το χαμόγελο του παιδιού” για παραχώρηση χώρου για πραγματοποίηση σχολικού bazaar στην πλατεία Εσπερίδων από 09-14/09/2016.

 1. Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑΜεΑ.

 1. Τοποθέτηση πινακίδων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ