29η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (23.9.15)

Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 23η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ. για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1.    Επικύρωση των πρακτικών της 11ης συνεδρίασης Δ.Σ. έτους 2015.

2.    Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του προσαρτήματος και του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 μαζί με την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.».

3.    Απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2014 με διατήρηση επιφύλαξης υπέρ της εταιρείας.

4.    Εκλογή ελεγκτών της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» για τη νέα χρήση.

5.    Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και συνεργατών της «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» για τη χρήση 2014 και προέγκριση για το έτος 2015.

6.    Έγκριση κανονισμού λειτουργίας συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Γλυφάδας.

7.    Έγκριση κανονιστικής απόφασης παραχώρησης ακινήτων του Δήμου για πραγματοποίηση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων.

8.    Έγκριση κανονιστικής απόφασης λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Γλυφάδας.

9.    Συμπληρωματική Σύμβαση για την Επικαιροποίηση Β1 σταδίου της μελέτης «Μελέτη Αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)» σύμφωνα με τις αλλαγές του Ν. 4269 (ΦΕΚ 142/Α/28.6.2014).

10.    Λήψη απόφασης για την έγκριση αναμόρφωσης πρ/σμού του Ν.Π. «ΚΑΠΠΑ» οικ. έτους 2015 (σχετ. απόφαση Ν.Π. «ΚΑΠΠΑ»).

11.    Λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ν.Π. «ΚΑΠΠΑ» κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1979/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

12.    Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων μακράς διάρκειας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο (συσσίτιο)».

13.    Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ».

14.    Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΥΣ», αρ. μελέτης: 103/2011.

15.    Λήψη απόφασης επί του από 15.9.2015 πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία.

16.    Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου επί των οδών Μυστρά, αρ. 1 και Επιδαύρου.

17.    Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος στην ανάκληση αδείας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε προσδιορισμένη θέση στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

18.    Λήψη απόφασης επί αιτήματος αναφορικά με χορήγηση άδειας εσκαφής.

19.    Λήψη απόφασης επί αιτήματος αναφορικά με χορήγηση άδειας εσκαφής.

20.    Επί αιτήματος του Συλλόγου Προστασίας Αδέσποτων Ζώων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί του πεζοδρομίου της οδού Α. Μεταξά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ