Ο εργατολόγος Δημ. Μουσελίμης μάς ενημερώνει για όσα πρέπει να γνωρίζουμε

|| ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ||

ΜουσελίμηςΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις σας και οι απαντήσεις του ειδικού στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο, Δημήτρη Μουσελίμη.

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1Η:

Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και μέχρι 31/12/2016 έχω 11600 ημερομίσθια. Έχω γεννηθεί στις 3-4-1958. Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα μέτρα ώστε να συνταξιοδοτηθώ με πλήρη σύνταξη με τις διατάξεις των 10.000 ημερών ασφάλισης;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Εσείς από τη στιγμή που έχετε 11400 ημερομίσθια έως 31/12/2016 και με δεδομένο ότι κάθε έτος είχατε 300 ημέρες ασφάλισης προκύπτει ότι έως 31/12/2011 έχετε 10100 ημερομίσθια. Ο νόμος προέβλεπε ότι για να βγαίνατε σε σύνταξη με έτος θεμελίωσης το 2011 θα έπρεπε έως 31/12/2011 να είχατε 10.000 η.ε. ώστε με 10400 ένσημα συνολικά, να βγαίνατε σε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών. Επειδή όμως ως γεννηθείσα τον 4/1958 συμπληρώσατε την ηλικία των 58 ετών το 2016, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, μπορείτε πλέον να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών και 3 μηνών.

 ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η:

 Είμαι γεννηθείς το 1957 και έχω ασφάλιση ΤΕΒΕ. Μέχρι 31/12/2016 έχω 35 έτη ασφάλισης. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Εφόσον μας αναφέρετε ότι έως 31/12/2016 έχετε 36 έτη ασφάλισης, σημαίνει ότι έως 31/12/2012 έχετε 32 έτη ασφάλισης. Ο νόμος προβλέπει ότι απαιτούνται μέχρι 31/12/2012 35 έτη ασφάλισης προκειμένου με συνολικό χρόνο  37 ετών να συνταξιοδοτηθείτε στην ηλικία των 60 ετών. Κατά ανώτατο όριο μπορείτε να αναγνωρίσετε μέχρι 5 έτη για θεμελίωση το 2012. Στην ερώτηση σας δεν αναφέρετε τυχόν πλασματικούς που έχετε, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μπορείτε να αναγνωρίσετε τα έτη που σας υπολείπονται από τη στρατιωτική σας θητεία, τέκνα, σπουδές, κενά η ανεργία. Εάν συγκεντρώσετε με τις αναγνωρίσεις 35 έτη το 12 και 37 συνολικά, μπορείτε να υλοποιήσετε αυτό το συνταξιοδοτικό σενάριο. Ωστόσο επειδή, ως γεννηθείς το 1957 συμπληρώνετε την ηλικία των 60 ετών το 2017, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, θα μπορέσετε τελικά να συνταξιοδοτηθείτε στην ηλικία των 60 ετών και 9 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η:

Είμαι ασφαλισμένη του ΙΚΑ, γεννημένη το 1960. Στις 31/12/2016 είχα συμπληρώσει 4800 ημέρες ασφάλισης ως εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα. Είμαι άγαμη. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον έχετε συμπληρώσει τις απαιτούμενες 4500 ημέρες ασφάλισης το 2016, μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε μόνο στην ηλικία των 62 ετών για μειωμένη και  67 για πλήρη. Για τη μειωμένη σύνταξη απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε τις 100 ημέρες ανά έτος την τελευταία 5ετία.

Οποιοδήποτε άλλο συνταξιοδοτικό σενάριο, δεν υφίσταται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4Η:

Έχω γεννηθεί 31/07/1961 και είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Το 2011 είχα 5.500 ένσημα και δύο ανήλικα παιδιά. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μετά τις αλλαγές του ν. 4336/2015 μπορείτε κανονικά να συνταξιοδοτηθείτε με μειωμένη σύνταξη άμεσα καθώς είχατε συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας σας πριν την ψήφιση του νόμου. Το όριο ηλικίας για την πλήρη σύνταξη έχει πλέον αυξηθεί και έτσι σε πλήρη σύνταξη μπορείτε πλέον να συνταξιοδοτηθείτε στην ηλικία των 62 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5Η:

Έχω γεννηθεί τον Ιούλιο του 1957, είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και μέχρι 31/12/2012 είχα 5300 ένσημα από εργασία στον Δήμο, όλα βαρέα. Έκτοτε δεν έχω εργαστεί ξανά. Μπορώ να καταθέσω για σύνταξη και πότε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν επηρεάζεστε από αλλαγές στο όριο ηλικίας σας ή στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής σας διότι το δικαίωμά σας είναι θεμελιωμένο και κατατάσσεται στην κατηγορία των βαρέων, που δεν θίγονται με τον νέο νόμο. Σύμφωνα με τον προϋπάρχοντα νόμο, εφόσον  είχατε συμπληρώσει 4500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων τουλάχιστον οι 3600 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, μπορούσατε να βγείτε σε πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 62 ετών. Το ίδιο ηλικιακό όριο ισχύει και σήμερα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6Η:

 Είμαι γεννημένος  τον 4/1955 με ασφάλιση πρώτα στο ΤΑΕ και έπειτα στο ΙΚΑ μέχρι σήμερα. Τα ένσημα μου είναι όλα βαρέα. Υπολογίζω ότι έχω περί τα 5100 ημερομίσθια. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε συμπληρώνετε τα 4500 ημερομίσθια όλα βαρέα που απαιτεί ο νόμος μετά τις 1/1/2013, συνεπώς μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 62 ετών με χρόνο ασφάλισης 4500 ημερομίσθια εκ των οποίων 3600 βαρέα και εξ’ αυτών 1000 τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση το ορίου ηλικίας. Έχετε καλύψει ήδη τις ημέρες ασφάλισης που χρειάζονται και μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως μόλις συμπληρώσετε το 62ο έτος της ηλικίας σας, ήτοι τον 4/2017.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7Η :

Ασφαλίστηκα πρώτη φορά στο ΙΚΑ τον 2/1994 και στις 31/12/2015 είχα περί τα 6100 ένσημα. Έχω ένα τέκνο, που τώρα είναι 15 ετών. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη ως μητέρα με ανήλικο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αρχικά πρέπει να επισημανθεί ότι είστε νέα ασφαλισμένη καθώς υπαχθήκατε για πρώτη φορά στην ασφάλιση μετά την 1/1/1993. Σύμφωνα με τις προγενέστερες του Ν. 4336/2015 διατάξεις, από 1/1/2013 όριο ηλικίας για την λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης ως μητέρα με ανήλικο, είναι το 67ο και το 62ο έτος αντίστοιχα. Μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015 δεν τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας. Έτσι, την στιγμή που συμπληρώσατε το 2015 τα 6100 ένσημα και έχετε ταυτοχρόνως και ανήλικο τέκνο, τότε τα όρια ηλικίας διαμορφώνονται στο 62ο έτος για τη λήψη μειωμένης και 67ο έτος για τη λήψη πλήρους σύνταξης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8Η:

Έχω γεννηθεί τον 6/1955 με ασφάλιση μόνο στο ΤΕΒΕ από τον 3/1975 έως σήμερα ανελλιπώς. Πότε μπορώ να καταθέσω αίτηση για σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με το όσα μας αναφέρετε, προκύπτει ότι έχετε ήδη από τον 3/2010 35 έτη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ. Για θεμελίωση το 2010 ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να έχετε 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 προκειμένου να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Ως γεννηθείς τον 6/1955 είχατε συμπληρώσει την ηλικία των 60 ετών τον 6/2015, δηλαδή πριν την ψήφιση του Ν. 4336/2015 (τον Αύγουστο) και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεστε από την αύξηση του ορίου ηλικίας. Έχετε ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:

Έχω γεννηθεί τον 8/1966 και είμαι ασφαλισμένος από το 1985 στο ΙΚΑ μέχρι και σήμερα. Έχω 2 παιδιά και έχω 24 μήνες στρατιωτική θητεία. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με πλήρη σύνταξη και πότε με μειωμένη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας δίνετε ακόμα και αν τα ένσημα σας ήταν 300 ανά έτος, δεν μπορείτε να συμπληρώσετε τις 10.500 ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται μέχρι 31/12/2012 ακόμα και με εξάντληση 5 ετών από αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου. Συνεπώς, θα μπορείτε πλέον να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 62 ετών με συνολικά 40 έτη ασφάλισης. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα μειωμένης σύνταξης με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας σας με 15 έτη ή 4500 ημέρες ασφάλισης, όμως το ποσοστό της μείωσης θα είναι ιδιαίτερα αυξημένο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:

Έχω γεννηθεί τον 8/1957, είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ από το 1979 και υπολογίζω   ότι μέχρι 31/12/2012 είχα 9700 ένσημα. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη; Έχω 2 τέκνα και συνεχίζω να εργάζομαι.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με εξαγορά 800 ημερών πλασματικού χρόνου από τα δύο τέκνα σας συμπληρώνετε τις απαιτούμενες 10500 ημέρες για συνταξιοδότηση  με έτος θεμελίωσης το 2012 και συνυπολογίζοντας τα ημερομίσθια από 2013 και εφεξής συμπληρώνετε τις 11100 ημέρες ασφάλισης συνολικά.

Σύμφωνα με το προηγούμενο νομικό καθεστώς, θα μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 59 ετών. Όμως επειδή συμπληρώνετε το απαιτούμενο όριο ηλικίας μετά την ψήφιση του νόμου και συγκεκριμένα τον 8/2016, επηρεάζεστε από την αύξηση του ορίου ηλικίας και το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησής σας είναι 59 έτη και 9 μήνες.

 

GLYFADA METROPOLITANSΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας.

 

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ