43η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (5.10.15)

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Oικονομικής πιτροπής

Πρόσκληση σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την 5η Οκτωβρίου 2015,  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 2.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

Λήψη απόφασης για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων μεταφορικών μέσων για το Δήμο Γλυφάδας και Πετρελαίου Θέρμανσης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης και Κ.Α.Π.ΠΑ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 328.050,35 € (συμ/νου Φ.Π.Α. 23%)

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ