Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση , που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την  6η Μαϊου  2014,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  10.00 π.μ. για  να  συζητήσουμε  για τα  παρακάτω   θέματα:

Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση ή μη  Προέγκρισης για την ίδρυση¨ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ¨, σε ισόγειο χώρο, που βρίσκεται στην οδό Λιβύης αρ. 6 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της κ. Παναγιώτας ΖΔΡΑΒΟΥ του Αρίστιππου.(από αναβολή)

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος η επιχείρησης ως ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (εστιατόριο)¨, που βρίσκεται στην συμβολή των  οδών Φ. Εταιρείας αρ.12 και Λαοδίκης αρ. 22 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της ¨ΔΡΑΜΙ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.¨

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος η επιχείρησης ως ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (εστιατόριο) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ(παντοπωλείο) ¨, που βρίσκεται στην οδό Σ. Βέμπο αρ.16 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας του κ. Γεώργιου ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ του Γρηγορίου.

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος η επιχείρησης ως ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ¨, που βρίσκεται στην οδό Γούναρη αρ.120 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας του κ. Ευστράτιου ΚΟΝΤΟΥ του Ιγνατίου.

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος η επιχείρησης ως ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( εστιατόριο -ψητοπωλείο)¨,με διακριτικό τίτλο ¨ΠΙΑΤΣΑ ΤΥΛΙΧΤΟ¨ που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Γούναρη αρ. 23  και Μυκάλης αρ. 2 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της ¨Ν.Ε. ΚΑΛΛΙΓΑΣ Α.Ε.¨

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την ίδρυση κατά στήματος η επιχείρησης ως ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ¨ στην συμβολή των οδών Λαζαράκη αρ.45 και Ζησιμοπούλου του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της υπό σύσταση εταιρείας ¨ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.¨

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος η επιχείρησης ως ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (αναψυκτήριο)¨στην οδό Γ. Γεννηματά αρ. 79 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της κ. Ντόνας –Αντωνίας ΤΣΕΝΟ του Σπύρου.

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2014 για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδια φέροντος, που λειτουργεί ως «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της ¨ DUNES SINGLE MEMPER P.C. Ι.Κ.Ε¨ με διακριτικό τίτλο ¨BEIRUT¨ στην συμβολή των οδών Φαίδρας & Παναγούλη αρ. 52 του Δήμου μας.

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2014 για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδια φέροντος, που λειτουργεί ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος» ιδιοκτησίας του κ. Γεώργιου ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ του Δημητρίου, με διακριτικό τίτλο ¨LA CASA DI GIORGINO¨ στην οδό Κύπρου αρ. 30 – 32 του Δήμου μας.

10. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας(ανανέωση) λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2014 για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της ¨Β ΤΟ Β ΕΣΤΙΑΣΗΣ Μ. Ε.Π.Ε.¨  με διακριτικό τίτλο ¨SOUK¨ στην οδό Γρ. Λαμπράκη  αρ.3 του Δήμου μας.

11. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2014 για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδια φέροντος, που λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» ιδιοκτησίας της ¨ΒΙΝΑΡΤΕ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.¨ στην οδό Μαραγκού αρ. 18 του Δήμου μας.

12. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2014 για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδια φέροντος, που λειτουργεί ως «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ χωρίς παρασκευαστήριο» ιδιοκτησίας της ¨ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.¨ στην οδό Μεταξά  αρ. 11 του Δήμου μας.

13. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2014 για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας της ¨ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ο.Ε.¨  με διακριτικό τίτλο ¨COUPA¨ στην συμβολή των οδών Γούναρη  αρ.173 και Ανθέων αρ. 27 του Δήμου μας.

14. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας(ανανέωση) λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2014 για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της ¨Χ. ΛΕΒΕΝΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.¨ με διακριτικό τίτλο ¨ΑΝΙΜΑ¨ στην οδό Κύπρου αρ.48 του Δήμου μας.

15.                Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας(ανανέωση) λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2014, για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργεί ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (εστιατόριο – ψαροταβέρνα)» με διακριτικό τίτλο ¨ΤΟ 25ΑΡΑΚΙ¨ στην οδό Αρτέμιδος αρ.3 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της ¨ΜΑΡΚΟΣ ΓΟΥΤΣΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.¨

 Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

α/α

 Ο Αντιδήμαρχος

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

 

LOGO