Άμεση επικοινωνία με την Άμεση Δράση στέλνοντας δωρεάν μήνυμα SMS στο 100

Ενημερωθείτε, θα σάς χρειαστεί σε περίπτωση κινδύνου: