ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΥΝΑΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ:

 

Σχετικά με τη συναυλία της Τετάρτης 16 Δεκεμβρίου 2015 στο Δ.Α.Κ. με κόστος για το Δήμο μας 22.000 ευρώ και σκοπό τη συλλογή τροφίμων και φαρμάκων για τους φτωχούς, έχουμε να δηλώσουμε ότι, η παράταξή μας διαφωνεί κάθετα, γιατί στη σημερινή συγκυρία το παραπάνω ποσό θα μπορούσε να προμηθεύσει με τρόφιμα και φάρμακα όλους τους συμπολίτες μας που πλήττονται.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ