ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΤΕΤΑΡΤΕΣ 05/04 & 26/04 από τις 17:00 έως 19:00

ΜΗΝΑΣ ΜΑΙΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ & ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ, ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΞΑΝΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06/05 & 20/05

ΩΡΕΣ 10:00 έως 13:00