Όπως ενημερώνει ο δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης:

 

“Σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία του ΚΕΠ Αργυρούπολης θα ανασταλει από 26 Ιουλίου 2021 έως και 6 Αυγούστου 2021.”