«Ανατροπή στη Γλυφάδα»: Η 8η Μάρτη μέρα αγώνα για την ισότητα των γυναικών

Η 8η Μάρτη μέρα αγώνα για την ισότητα γυναικών και ανδρών δεν μπορεί να αποτελεί ευκαιρία μόνο για ευχολόγια και όμορφους λόγους ή φιλοφρονήσεις.

Πρέπει να συνοδεύεται από έμπρακτες κινήσεις που να προωθούν  με πράξεις τα θέματα ισότητας σε όλες τις εκφάνσεις και τους τομείς της καθημερινής ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Μια πρώτη κίνηση αποτελεί η πρότασή μας για ψήφιση από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γλυφάδας της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες»

Η ψήφιση της Χάρτας συνεπάγεται και πρέπει να ακολουθηθεί από πράξεις ώστε να διασφαλισθεί:

  • ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

    εξάλειψη έμφυλων στερεοτύπων

    ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης

    δημιουργία και στήριξη κατάλληλων σχεδίων και προγραμμάτων δράσεων, που συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα έμφυλων διακρίσεων.

Σε αυτή τη διαδικασία απαιτείται η αξιοποίηση των γυναικείων συλλογικοτήτων που υπάρχουν και δρουν σε κάθε δήμο και η συμμετοχή τους σε Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, που πρέπει να συγκροτήσει ο Δήμος.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας θα επεξεργάζεται πολιτικές, αλλά και θα παρακολουθεί την εφαρμογή τους.

Η νέα δημοτική αρχή με την έγκριση της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» θα στείλει μήνυμα υπέρ της ισότητας των φύλων, ως σημαντική παράμετρο για την αποκατάσταση των ποικίλλων ανισοτήτων που βιώνουμε.

Η βασική μας μέριμνα όμως πρέπει να είναι να τηρούνται οι δεσμεύσεις  που απορρέουν από αυτή και οι οποίες λειτουργούν υπέρ της ισότητας των φύλων. Κι αυτό, επειδή, σε ορισμένες  περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Χάρτα, παρά το γεγονός ότι συνιστά το βασικό εργαλείο άσκησης πολιτικών ισότητας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δεν συνοδεύεται από την ανάληψη των δράσεων που προβλέπονται  στον σχετικό Οδηγό Εφαρμογής.

Στο χέρι μας είναι!

Γυναίκες και άντρες της Δημοτικής Κίνησης «Ανατροπή στη Γλυφάδα» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Τάσο Ταστάνη