Το Τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών ενημερώνει τους κηδεμόνες των δεσποζόντων ζώων συντροφιάς, ότι για την Δευτέρα 08/08, απαγορεύεται η μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή στο βουνό με οποιοδήποτε μέσο. Η απόφαση αυτή θα ισχύει επίσης, και για τις ημέρες εκείνες που ο «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναφέρει πρόβλεψη κατηγορίας κινδύνου 4 ή 5 (πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς ή κατάσταση συναγερμού)

Η απόφαση ελήφθη λόγω της  εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου πυρκαγιών στον Υμηττό, λαμβανομένων υπόψη των ακραίων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν  και του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών, θέτοντας σε κίνδυνο ιδίως το φυσικό περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και την υγεία των κατοίκων της πόλης.

Για κάθε παράβαση της ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ( ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ, 12/06/ 2022, ΑΔΑ: ΨΣΑΕ7Λ7-ΕΛΜ) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.