Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

 

Κατάταξη Υποψηφίων Βάσει Μορίων (click στους παρακάτω συνδέσμους):

 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ΥΕ

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου ( JCB) ομάδας Β’ Τάξης Δ’ ΔΕ

ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) ΔΕ