Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών έχει θέσει σε λειτουργία από 1ης Μαρτίου 2007 το εκκλησιαστικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα «Μ. Κόκκορη». Το εν λόγω ίδρυμα, το οποίο φέρει το όνομα της δωρήτριας, κ. Μαρίας Κόκκορη, λειτουργεί ως κοινοτικό σπίτι και ως ημερήσιο εργαστήρι και αποτελεί μια μορφή μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που παρέχει υπηρεσίες εξειδικευμένης θεραπευτικής υποστήριξης. Σε αυτό εξυπηρετούνται άτομα με νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down.

Αποτελεί στέγη μακράς διαμονής-υποστηριζόμενης διαβίωσης, όπου γίνονται δεκτά αυτοεξυπηρετούμενα κορίτσια από 12 έως και 40 ετών. Το ίδρυμα δύναται να φιλοξενήσει και μεγαλύτερης ηλικίας κορίτσια κατόπιν αξιολογήσεως και αιτιολογημένης εκθέσεως της θεραπευτικής ομάδας. Για το κέντρο ημέρας και τα εργαστήρια, γίνονται δεκτά αυτοεξυπηρετούμενα κορίτσια και αγόρια 12 έως 30 ετών κατόπιν εισηγητικής εκθέσεως και σύμφωνης γνώμης της αρμοδίου ψυχολόγου του ιδρύματος. Ο αριθμός των διαβιούντων προσώπων στις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης και των εκπαιδευόμενων στο κέντρο ημέρας καθορίζεται με βάσει την άδεια λειτουργίας της κάθε μονάδας η οποία εκδίδεται από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή κατόπιν αιτήσεως του ιδρύματος.

Σκοπός της υποστηριζόμενης αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down, είναι η ενίσχυση της συμμετοχής τους σε καθημερινές δραστηριότητες στην κοινότητα, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονόμησή τους και η κοινωνική τους αποκατάσταση και ενσωμάτωση.
Βασικός στόχος μας είναι η κοινωνική ένταξη και όχι ο κοινωνικός αποκλεισμός. Είμαστε εναντίον των αρνητικών επιπτώσεων ενός ιδρυματικού και στερητικού περιβάλλοντος. Αντίθετα, αποσκοπούμε στην αποϊδρυματοποίηση, την επανακοινωνικοποίηση και την επανένταξη στην ευρύτερη κοινότητα.

ΣΤΟΧΟΙ
Να δοθεί η ευκαιρία στους διαβιούντες να διαχειρίζονται την προσωπική τους ζωή με την μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία και ανεξαρτησία.
Να αναγνωριστούν οι δυνατότητες και το δικαίωμά τους να ζουν με ισοτιμία και αξιοπρέπεια στο κοινοτικό περιβάλλον.
Η ένταξη και υποστήριξή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
Η συναισθηματική εξέλιξη των διαβιούντων, ως αποτέλεσμα της αυτονομίας του ατόμου.
Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της εμπιστοσύνης στις δυνατότητές τους.
Η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού, του στιγματισμού και της παθητικότητας που επιφέρει στο άτομο η μακροχρόνια παραμονή σε άσυλο.
Η κοινωνικοποίηση με τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές-αθλητικές δραστηριότητες και ποικίλα δρώμενα.
Η ενεργός συμμετοχή με ισοτιμία και αξιοπρέπεια σε κάθε μορφή κοινωνικής έκφρασης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟAΓΡΜΜΑΤΑ
Πρόγραμμα αυτοεξυπηρέτησης που περιλαμβάνει προσωπική φροντίδα και περιποίηση των διαβιούντων , καθώς και φροντίδα του προσωπικού τους χώρου.
Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Τα παιδιά εκπαιδεύονται και αποκτούν βασικές γνώσεις όπως ανάγνωση, αρίθμηση, γραφή, ζωγραφική, καλλιτεχνικά, μουσική, χορό,φυσική αγωγή, κυκλοφοριακή αγωγή και άλλες δραστηριότητες ψυχαγωγικού τύπου καθώς και προετοιμάζονται για την κοινωνικοποίησή τους.
Πρόγραμμα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού που περιλαμβάνει συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και προεπαγγελματικής – επαγγελματικής απασχόλησης.
Πρόγραμμα ψυχοθεραπείας που περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
Πρόγραμμα οικογενειακής συμβουλευτικής και υποστήριξης.
Πρόγραμμα συνεχούς παρουσίας επιστημονικού προσωπικού (ψυχίατρο, ψυχολόγο, ιατρό παθολόγο, κοινωνικό λειτουργό και ειδικών εκπαιδευτών).
Δυνατότητα ολοκληρωμένων υπηρεσιών θεραπείας και διαπαιδαγώγησης (λογοθεραπευτές , εργοθεραπευτές κλπ).

Κέντρο Ημέρας
Το Κέντρο Ημέρας είναι μια δομή εξειδικευμένης υποστήριξης εφήβων και ενηλίκων ατόμων με νοητική υστέρηση, τα οποία έχουν ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Είναι ένας χώρος στον οποίο πραγματοποιούνται ποικίλες ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, βασικοί στόχοι των οποίων είναι η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ατόμων, η ενθάρρυνση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησής τους και η συμμετοχή τους στα δρώμενα της ευρύτερης κοινότητας.
Για να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, έμφαση δίνεται στην παροχή ενός περιβάλλοντος σεβασμού και υποστήριξης, με σαφείς και συγκεκριμένους στόχους ως προς την εκπαίδευση και τη συμπεριφορά των ατόμων που φιλοξενεί. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το άτομο αισθάνεται ασφαλές να αναλάβει πρωτοβουλίες και να αναπτύξει κατά το δυνατόν όχι μόνο την προσωπικότητα και αυτοεικόνα του, αλλά και ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις.
Περιλαμβάνει συμμετοχή σε εργαστήρια με καθημερινό οργανωμένο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, διοργανώνονται:
• εργαστήρι θεραπείας και αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών.
• εργαστήρι εργοθεραπείας και εξάσκησης της αδρής και λεπτής κινητικότητας (χειροτεχνικές κατασκευές).
• εργαστήρι αυτόνομης διαβίωσης – μαγειρικής.
• εργαστήρι προεπαγγελματικής αποκατάστασης (αργαλειός, κέντημα, κοσμήματα).
• εργαστήρι μουσικής.
• εργαστήρι χορού.
• εργαστήρι ηλεκτρολογικών υπολογιστών
• εργαστήρι αυτοεξυπηρέτησης και πολλά άλλα εργαστήρια για την καλύτερη και πιο δημιουργική απασχόληση των παιδιών
• εργαστήρι κυκλοφοριακή αγωγή

Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 έως τη 13:00, με ομαδική και εξατομικευμένη παρέμβαση, στα πλαίσια ενός σωστά δομημένου θεραπευτικού προγράμματος.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Επιτέλεση Θείων Λειτουργιών και Ιερών Ακολουθιών στο Παρεκκλήσιο του Ιδρύματος με προσκεκλημένα πρόσωπα τους συγγενείς των διαβιούντων και εκπαιδευόμενων τους φίλους καθώς και άτομα από την ευρύτερη κοινωνία.
Συνεχής επιμόρφωση του ειδικευμένου προσωπικού, καθώς και σύνδεση και συνεργασία με άλλους φορείς για την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και πρακτικών εμπειριών.
Δημιουργία ομάδας εθελοντών, με σκοπό τη διεύρυνση του κύκλου γνωριμιών και σχέσεων των διαβιούντων και εκπαιδευόμενων , καθώς επίσης και την υποστήριξη της λειτουργίας του σπιτιού.
Συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γειτόνων και της ευρύτερης κοινότητας, για την ομαλή ένταξη των διαβιούντων σε αυτή.
Αθλητικές δραστηριότητες.
Επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους και συμμετοχή σε εκδηλώσεις της κοινότητας.
Κοινωνικές επαφές με φίλους από την κοινότητα, καθώς και ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων με τους συγγενείς και τις οικογένειές τους.
Καλοκαιρινές διακοπές όλων των διαβιούντων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία.
Κοινές δραστηριότητες με άλλες παρόμοιες μονάδες (ξενώνες, οικοτροφεία, κ.ά.).

Περισσότερα για τη Στέγη  Υποστηριζόμενης Διαβίωσης “Μαρία Κόκκορη” στις σελίδες του ιδρύματος:

http://www.kokkori.gr/