Χαμηλοσυνταξιούχοι και συνταξιούχοι του Δημοσίου οι μεγάλοι χαμένοι

Οι χαμηλο – συνταξιούχοι και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα είναι βασικοί χαμένοι του ασφαλιστικού νόμου, σύμφωνα με την ‘αρχιτεκτονική ‘ της εξοικονόμησης που πρέπει να προκύψει από φέτος μέχρι και το 2019.

Παράλληλα το 80% της απαιτούμενης εξοικονόμησης θα προέλθει από μειώσεις για δαπάνες συντάξεων και την κατάργηση του Επιδόματος Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) και μόλις το 20% από αυξήσεις εισφορών (ασφαλιστικό χαράτσι 20%, αύξηση 1% στην εισφορά υπέρ επικουρικών), μιας και οι δανειστές υποβαθμίζουν τα έσοδα από τέτοιους πόρους. Εξάλλου, καμία πρόβλεψη για εξοικονόμηση δεν αναφέρει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από τα μέτρα πάταξης της εισφοροδιαφυγής, τα έσοδα από διάφορα πρόστιμα ή την αξιοποίηση της περιουσίας των ταμείων. Δεν είναι τυχαίο πως οι διατάξεις για τις εταιρείες διαχείρισης της ασφαλιστικής περιουσίας απαλείφθηκαν από το τελικό νομοσχέδιο.

Το συνολικό πακέτο μέτρων για το 2016 -2019 ανέρχεται σε 2,9 δισ. ευρώ και αν σε αυτό συμπεριληφθεί και η εισφορά 6% στις κύριες – επικουρικές συντάξεις που επιβλήθηκε τον Ιούλιο του 2015, το όλο πακέτο φτάνει τα 3,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2015 -2019.

Πιο αναλυτικά:

Το μεγάλο βάρος πέφτει στους χαμηλοσυνταξιούχους του ΙΚΑ και τους συνταξιούχους του Δημοσίου

Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εξοικονομήσεων των παρεμβάσεων στις συνταξιοδοτικές δαπάνες θα πλήξει αυτούς.

Του λόγου το αληθές:

 • τα 900 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 2,9 δισ. ευρώ τα οποία πρέπει να εξοικονομηθούν από την κατάργηση του κρατικά επιχορηγούμενου ΕΚΑΣ, το οποίο λαμβάνουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, κυρίως του ΙΚΑ (30% συνολικής εξοικονόμησης).
 • Από εκεί και πέρα, 331 εκατ. ευρώ πρέπει να εξοικονομηθούν από περικοπές σε εφάπαξ και μερίσματα συνταξιούχων του Δημοσίου (11% συνολικής εξοικονόμησης).
 • Από εκεί και πέρα, δεδομένο πρέπει να θεωρηθεί πως στο επίκεντρο των άλλων περικοπών θα βρεθούν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Και αυτό γιατί οι αναπροσαρμογές πχ στις επικουρικές συντάξεις που προβλέπονται στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο (365 εκατ. ευρώ ή 12,5% της συνολικής εξοικονόμησης) με μόνη ασπίδα τα 1300 ευρώ (άθροισμα κύριας και επικουρικής) θα πλήξουν κατά βάση τους απόμαχους δημόσιους υπάλληλους και εργαζομένους των πρώην ΔΕΚΟ, οι οποίοι ndash;βάσει των στοιχείων του Υπ. Εργασίας- κινούνται εισοδηματικά σε αυτά τα όρια. Πχ ένας μέσος συνταξιούχος του Δημοσίου λαμβάνει 1030 ευρώ κύρια σύνταξη, 177 ευρώ επικουρική (από το ΤΕΑΔΥ ndash;ΕΤΕΑ) και άλλα 138 ευρώ από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Σύνολο,δηλαδή, 1405 ευρώ, δηλαδή 105 ευρώ παραπάνω από τη ‘γραμμή άμυνας ‘ των 1300 ευρώ.

Επίσης ένας μέσος συνταξιούχος της ΔΕΗ λαμβάνει 1373 κύρια σύνταξη και 243 ευρώ επικουρική σύνταξη. Σύνολο, δηλαδή, 1.616 ή 316 ευρώ παραπάνω από τη ‘γραμμή άμυνας ‘ των 1300 ευρώ.

Το 80% της εξοικονόμησης θα προέλθει από περικοπές σε συντάξεις – ΕΚΑΣ

Επιπλέον, κόντρα στις αρχικές δεσμεύσεις της, μόλις το 20% της εξοικονόμησης στο συνταξιοδοτικό θα προέλθει από μέτρα αύξηση εσόδων. Συγκεκριμένα, από τα 2,9 δισ. ευρώ τα οποία πρέπει να εξοικονομηθούν την περίοδο 2016 -2019, μόλις τα 621 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την εισφορά 20% στο εισόδημα των αυταπασχολούμενων και των επιστημόνων και την αύξηση της εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση κατά 1%. Τα υπόλοιπα 2,2 δισ. ευρώ ή 80% του συνολικού πακέτου θα προέλθουν από τις μειώσεις στις συντάξεις.

Αναλυτικά το πακέτο μέτρων του 2016-2019

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από την εφαρμογή του ασφαλιστικού νομοσχεδίου το 2016 -2019 προβλέπονται οι ακόλουθες βασικές παρεμβάσεις:

 • μείωση 900 εκατ. ευρώ από τις δαπάνες για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (σ.σ. σταδιακή μείωση των δικαιούχων του). Πιο συγκεκριμένα, η εξοικονόμηση που θα προκύψει ανέρχεται σε 168 εκατ. ευρώ το 2016 (18% συνολικής εξοικονόμησης), σε επιπλέον 401 εκατ. ευρώ το 2017 (σ.σ. 44% συνολικής εξοικονόμησης), σε 234 εκατ. ευρώ το 2018 (26%), σε 90 εκατ. ευρώ το 2019 (5,5%) κλπ.
 • μείωση 361 εκατ. ευρώ από την αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων (με όριο προστασίας τα 1300 ευρώ ως άθροισμα κύριας και επικουρικής)
 • μείωση 345 εκατ. ευρώ από τη δαπάνη για νέες συντάξεις (δηλ. για τις συντάξεις οι οποίες θα εκδοθούν μετά την δημοσίευση του νέου νόμου με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης)
 • μείωση 204 εκατ. ευρώ από τις δαπάνες των μερισμάτων των συνταξιούχων του Δημοσίου (σ.σ. εκτιμάται γύρω στο 32,5% από φέτος)
 • μείωση 187 εκατ. ευρώ από τη μη καταβολή αυξήσεων στους υφιστάμενους συνταξιούχους του Δημοσίου και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) το 2018
 • μείωση 177 εκατ. ευρώ από τη δαπάνη για συντάξεις θανάτου (σ..σ ο επιζών σύζυγος θα δικαιούται σύνταξη θανάτου μόνο εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος του)
 • μείωση 127 εκατ. ευρώ από τις δαπάνες των εφάπαξ (σ.σ. κύκλοι του Υπ. Εργασίας την εκτιμούν γύρω στο 10%)
 • μείωση 98 εκατ. ευρώ από τη δαπάνη για συντάξεις του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ λόγω της εφαρμογής ανωτάτου ορίου σύνταξης (σ.σ. 2000 ευρώ για την ατομική σύνταξη και 3000 ευρώ για τις πολλαπλές)
 • μείωση 76 εκατ. ευρώ από τη μη καταβολή αυξήσεων στους υφιστάμενους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ λόγω συμψηφισμού των αυξήσεων αυτών με τις αρνητικές προσωπικές διαφορές που θα προκύψουν από τον επαναϋπολογισμό των συντάξεων το 2019.
 • Αύξηση εσόδων κατά 256 εκατ. ευρώ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης λόγω της ασφαλιστικής εισφοράς 20% για κλάδο σύνταξης (από 1.1.2017)
 • Αύξηση εσόδων κατά 365 εκατ. ευρώ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών κατά 365 εκατ. ευρώ από την αύξηση 1% στις εισφορές υπέρ της επικουρικής ασφάλισης (από 1.6.2016).

source: capital.gr