ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Βασιλεία Φουσκίδου: Δίχως εράνους πλέον οι θεατρικές παραστάσεις στον δήμο μας

Η σημερινή δημοτική αρχή είχε δεσμευτεί προεκλογικά πως με την ανάληψη των καθηκόντων της θα αναλάβει πλέον το κόστος των  σκηνικών και λοιπών αναγκών των θεατρικών παραστάσεων των εργαστηρίων μας καταργώντας το περίφημο κουτί που υπήρχε στην έξοδο και ζητούσε από τον κόσμο να ρίξει τον οβολό του εθελοντικά φυσικά για ενίσχυση της παράστασης. Η κίνηση αυτή που είχε θεσπιστεί από την προηγούμενη διοίκηση αποτελούσε προσβολή στην μακρόχρονη λειτουργία του τμήματος και ήταν χαρακτηριστικό της μιζέριας και της εγκατάλειψης που την διέκρινε και σ αυτόν τον τομέα. Πλέον, με έγκυρη οργάνωση και ενημέρωση ο δήμος θα αναλαμβάνει συνολικά την δαπάνη της εκδήλωσης του εργαστηρίου  όπως είχε δεσμευτεί προσωπικά ο δήμαρχος προεκλογικά.

Να σημειωθεί πως οι ηθοποιοί δεν είχαν και δεν έχουν καμία σχέση με την ενέργεια αυτή του κουτιού και τους τιμά το γεγονός ότι έκαναν ότι μπορούσαν για να ενισχύσουν τις παραστάσεις τους που παρακολουθούν χιλιάδες δημότες μας δωρεάν ως λύση στην αδράνεια και την αδιαφορία της προηγούμενης διοίκησης. Η ευθύνη όμως της παράστασης θα είναι  αποκλειστική πλέον της διοίκησης που δείχνει και με αυτό τον τρόπο ότι βρίσκεται κοντά τους πιστή στις δεσμεύσεις της.

GLYFADA METROPOLITANS