Διευκολύνσεις για τους πολίτες με αναπηρία στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ:

Είναι δεδοµένο ότι η Πολιτεία επιχειρεί να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν καθηµερινά τα άτοµα µε αναπηρίες. Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων, που συνδέονται και µε την ψηφοφορία, επιβάλλεται να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα, προκειµένου να καταστεί δυνατή η συµµετοχή των πολιτών αυτών στην κορυφαία εκδήλωση της δηµοκρατίας.

Ειδικά για τις περιπτώσεις των ψηφοφόρων µε κινητικές αναπηρίες, οι οποίοι χρησιµοποιούν αναπηρικό αµαξίδιο ή άλλο συναφές µηχάνηµα, παρατηρούνται δυσκολίες, όταν στα εκλογικά καταστήµατα δεν υπάρχουν ράµπες, ανελκυστήρες ή άλλα µέσα που να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην αίθουσα ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής καλείται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει τους εν λόγω ψηφοφόρους κατά την προσέλευσή τους στο εκλογικό τµήµα. Για το σκοπό αυτό, µπορεί να ζητήσει τη συνδροµή των µελών της εφορευτικής επιτροπής, της φρουράς του καταστήµατος, εάν υπάρχει, ή ακόµα και των ψηφοφόρων.

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο περισσότερα:

Διευκολύνσεις για τους πολίτες με αναπηρία στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015


///