Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης: Άρχισε το έργο ανακατασκευής των πεζοδρομίων

Άρχισε το έργο ανακατασκευής των πεζοδρομίων της πόλης. Ένα τεράστιο έργο.
Από την οδό 3ης Σεπτεμβρίου ξεκίνησε ο Δήμος, την ανακατασκευή των 500 σημείων-πεζοδρομίων σε όλη την πόλη στα πλαίσια της μεγάλης εργολαβίας ύψους 400 χιλιάδων ευρώ (χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο μετά από ενέργειες του δήμου).
Όλα τα αιτήματα που είχαν γίνει από το 2008 μέχρι και την ανάληψη των καθηκόντων της παρούσης δημοτικής αρχής και δεν είχαν επισκευαστεί, θα γίνουν πλέον ώστε ο κόσμος να μην κινδινεύει.
Να σημειωθεί ότι τα πεζοδρόμια είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών και όχι του δήμου, αλλά στην κρίση αυτή που περνάμε δεν θέλει ο δήμος να επιβαρύνει τους πολίτες.
Μετά από πολλά χρόνια, τόσο με την εργολαβία όσο και με το μικρό συνεργείο του δήμου, προχωράει η ανακατασκευτή των πεζοδρομίων που τόσο έχει ανάγκη ο κόσμος.
Έργο πνοής για την πόλη.

Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης