Ανακοίνωση του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δεκαεννέα (19) άτομα, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου «Γεώργιος Μιχαλακέας» και των Πολιτιστικών Τμημάτων του Δήμου.

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δεκαεννέα (19) άτομα, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου «Γεώργιος Μιχαλακέας» και των Πολιτιστικών Τμημάτων του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων διδασκαλίας και
διοργάνωσης και διεξαγωγής πολιτιστικών σεμιναρίων αντιστοίχως.

 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ