Η πρόσκληση όπως δημοσιεύθηκε από τη σελίδα του δήμου Γλυφάδας:

 

1η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (04.05.2018)

“Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, στις 4 Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2.00 μ.μ., προκειμένου να συζητήσουμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του αρ. 76 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 2α και 2γ του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (266/2011 απόφαση Δ.Σ.), τις προτάσεις σας σχετικά με την Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Κοιμητηρίων Δήμου Γλυφάδας.

Σε περίπτωση που η συνεδρίαση δεν πραγματοποιηθεί λόγω μη απαρτίας θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 και ώρα 2.00 μ.μ. (άρ. 76, παρ. 3 του Ν. 3852/2010).”

Γλυφάδα, 24.4.2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ